Varaordfører Leif Frode Onarheim i Asker kommune og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltok under en presentasjon av prosjektet «ingeniører i skolen» i Asker. Og eleven, er det en kommende ingeniør? Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann, Innovasjon Norge.
Varaordfører Leif Frode Onarheim i Asker kommune og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltok under en presentasjon av prosjektet «ingeniører i skolen» i Asker. Og eleven, er det en kommende ingeniør? Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann, Innovasjon Norge.

Gründere løfter ingeniørene inn i den digitale skolen

Idemaker og gründer Anne Kathrine Linnebo har fått med seg Gudbrand Teigen i et innovativt prosjekt der målet er å sparke ingeniørene ut av sin vante rolle og inn i den digitale skolen, i et prosjekt de kaller «ingeniører i skolen».

Publisert   Sist oppdatert

De er ute etter kvalifiserte og motiverte ingeniører til prosjektet, om de er mellom jobber, nyutdannede, i omstilling, helt eller delvis pensjonert, trygdet eller av andre grunner ønsker å utvikle seg og samtidig bidra til økt motivasjon og læring i skolen.

De må i alle fall ha lyst til å bruke sin teknologiske kompetanse til å inspirere unge mennesker i grunnskolen. Anne Kathrine Linnebo frister med en gylden mulighet til å dele entusiasme for teknologi, samtidig som man får erfaring i å coache og kommunisere med ungdom.

STEAM-fagene

Noe av bakgrunnen for hennes gründeridé er at norske skoler ønsker å forbedre elevenes læring i de såkalte STEAM-fagene (science, technology, engineering, art, mathematics).

– Vi ønsker å rekruttere ingeniører med lidenskap for utdanning, ungdom, kreativitet, vitenskap og teknologi. Du som er interessert bør ha et ønske om å utvikle deg selv som formidler av STEAM. Dette er et program innrettet mot å øke elevenes læring i realfagene der ingeniørene deltar i valgfagene «teknologi i praksis» og «programmering» i ungdomsskolen.

Hun sier at programmet passer for ingeniører i alle faser av karrieren. Det forutsettes at man er kvalifisert, motivert og har tid til å delta og følge opp det som kreves. Å delta som ingeniør i programmet er kostnadsfritt. Etter avtale med NAV er det uten negative konsekvenser for de som mottar dagpenger.

Opplegget

Anne Kathrine Linnebo, gründer i KompAks AS.
Anne Kathrine Linnebo, gründer i KompAks AS.

Anne Kathrine Linnebo sier at de første ukene av programmet består i opplæring i programmering med Python, HTML, CSS, JavaScript og ulike biblioteker, samt klasseledelse og pedagogisk trening. Deretter er det seks til ti uker med praksis i skolen, som vil foregå én dag per uke. Et team på minimum to ingeniører skal jobbe sammen med skolens faste lærere. Ingeniørene deltar også i nettverksgrupper i praksisperioden.

– Det er et mål at kurset skal gi ingeniørene praktisk opplæring i å formidle, kommunisere, motivere, lede, inspirere og levere resultater - ferdigheter som arbeidsgivere ser etter. Programmet kan gi inspirasjon til videre pedagogiske studier med sikte på en karriere i skolen. Målet er å oppnå en vinn-vinn-effekt for ingeniører, skoler og elever. Ingeniørene gir skolene mulighet til å øke sine ressurser innen STEAM-fagene, der de mangler kapasitet til å gi «sultne» elever tilstrekkelig kunnskap. Skolene gir ingeniørene mulighet til å utforske en ny karrierevei og praktisere ulike ferdigheter, sier hun.

Søker 20 ingeniører

Gründeren har behov for å rekruttere 20 ingeniører. De vil i en periode på åtte til 14 uker, fra rundt 20. januar og til sommerferien, være med på opplæring ved Kunnskapssenteret i Asker, og deretter ha praksis i skoler i Asker. Søknadsfristen er 14. desember 2018.

Metode og praksis

Inspirasjonen til programmet er ønsket å matche kunnskapssultne STEAM-elever med ingeniører som brenner for faget.

– For deg som er interessert i å få arbeidserfaring og ivrig deler din kunnskap om STEAM-fag, kan dette utløse et vinn-vinn samarbeid med skoler, elever og lærere, sier hun, med ingeniører som målgruppe.

Pilotprosjekt

Den største delen av praksisen vil foregå i team. Hun mener at opplegget vil kunne være en verdifull introduksjon til undervisning ved å prøve seg som lærer i grunnskolen, sammen med en ingeniørkollega og en erfaren lærer. Ingeniørene vil blant annet få brukt sine ferdigheter og erfaring i skoler med behov for teknologisk kompetanse.

«Ingeniører i skolen» ble første gang testet ut som et pilotprosjekt ved flere skoler i Asker kommune våren 2017. Tilbakemeldingene fra elever, lærere og ingeniører var gode. Selskapet KompAks AS (KOMPetanseAKSeleratoren) ble dannet i august 2017 for å ta programmet videre. Det er signert en FoU-avtale med Asker kommune fram til juni 2019. Målet med avtalen er å skape en modell for samskaping mellom skolene og KompAks AS.

Teknologi blant unge

– Hensikten med modellen er at den skal bidra til god ressursbruk i skolen og økt omstilling i arbeidslivet. I FoU-perioden fokuseres det på å jobbe fram gode og praktiske metoder og at det skal bidra til høy læringseffekt for elever, lærere og ingeniører, sier Anne Kathrine Linnebo til Ingeniørenes Stemme.

Hun forventer at hennes idé og prosjekt skal gi økt interesse for og læring i realfag og teknologi blant barn og unge. Motiverte elever vil utvikle kreative og teknologiske ferdigheter og bli produsenter i en digital verden. Hun mener at ingeniørene som deltar vil oppleve at de styrkes i arbeidsmarkedet.

Både ingeniører, lærere og elever har gitt positive tilbakemeldinger etter å ha deltatt i «ingeniører i skolen». Elever har opplevd at de lærer mer enn i en vanlig klassesituasjon og at programmering gir en smakebit på jobb i voksenlivet. Lærere har blant annet sagt at ingeniørene i prosjektet har bidratt med fagkunnskap som pedagogene selv ikke behersker, og som mange elever har ønsket seg.

Relevant og meningsfylt

Sett fra skoleelevenes perspektiv er målet at barn og unge skal oppleve realfagene som relevante og meningsfylte. De vil få en opplæring i realfagene som bidrar til nysgjerrighet og mestring. Gjennom barnehage og skole er målsettingen at de skal få en solid realfagskompetanse slik at de kan delta i og mestre den videre utdanningen mot yrkes- og samfunnsliv.

Selv fungerer Anne Kathrine Linnebo som tilrettelegger i prosjektet. I klassen er det i disse timene alltid én lærer og to ingeniører samtidig. Klassen får på den måten masse ressurser for samtidig undervisning.

Fortsatt i utvikling

– Vi er fortsatt en utviklingspilot og vil fortsette å være i endring. Noen lærere har sagt nei til videre satsing, men de fleste har valgt å fortsette i prosjektet. Noen lærere har gått lengre, og har som et resultat av samarbeidet tatt etterutdanning i programmering.

Hun er fornøyd med positive tilbakemeldinger fra Asker kommune, hvor prosjektet er gjennomført i grunnskolen. De opplever at teknologi er en gavepakke for skolen, der det blir flere vinnere i klasserommet.

– Vi arbeider hele tiden systematisk for at våre ingeniører som ekstern kompetanse kan bidra til å få flere vinnere i klassene. Målet er å lukke gapet mellom skole og arbeidsliv, og gjøre undervisningen mer inspirerende og praktisk rettet, sier Anne Kathrine Linnebo.

Opprettet selskap

Selskapet KompAks AS hadde i sitt første driftsår i 2017 en inntekt på snaut 230.000 kroner i perioden fra oppstart 1. august og ut året. Av dette er 90.000 kroner «særskilt offentlig tilskudd for tjeneste», som betyr at bedriften raskt fikk offentlige midler.

Oppstarten ble allerede første år kronet med et lite overskudd på noe under 20.000 kroner. Det ble betalt et mindre beløp i skatt. I tillegg mottok selskapet forskudd fra kunder tilsvarende 337.000 kroner i 2017. Det ble som i mange gründerbedrifter før dem, ikke tatt ut lønn det første året.

Selskapet startet med en aksjekapital på 30.000 kroner. Idemaker Anne Kathrine Linnebo eier 70 prosent, mens Gudbrand Teigen eier de resterende 30 prosent av aksjene. I løpet av firmaets første måneder, ble aksjekapitalen økt til over 42.000 kroner.

I Firmaregisteret i Brønnøysundregistrene er selskapet registrert under «Annen undervisning ikke nevnt annet sted». Selskapet skal i følge oppføringen være akselerator og fasilitator for praktisk opplæring og bruk av teknologi, digitalisering, design og programmering i skole og arbeidsliv. Samt arbeide med praktiske, digitale problemstillinger og øvelser som fremmer ferdigheter som dagens og framtidens arbeidsliv etterspør.

Programmet er initiert av AskersHus Næringshage og er et samarbeid mellom Asker kommune, Tekna, NITO, NAV Asker, Kodegenet og andre eksterne leverandører. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Tekna og NITO.

Til orientering: Ingeniørenes stemme utgis av NITO.