NITO-advokat Rannveig Arthur kan hjelpe medlemmer som har vært permitterte i bedrifter organisert under Rederiforbundet. Foto: NITO.
NITO-advokat Rannveig Arthur kan hjelpe medlemmer som har vært permitterte i bedrifter organisert under Rederiforbundet. Foto: NITO.

NITO oppfordrer permitterte om å kontrollere avkorting

Dersom du har vært permittert og ikke har fått full lønn, er det etter en dom i Høyesterett nå rom for tilbakebetaling. NITO oppfordrer permitterte om å kontrollere om de feilaktig har fått avkortet lønn.

Publisert   Sist oppdatert

Det skriver NITO på egne hjemmesider, der de viser til en dom i Høyesterett som slår fast at arbeidstakere har krav på full lønn under permittering i arbeidsgiverperioden. Dommen i Høyesterett er helt på linje med NITOs syn.

Partene i den ferske rettssaken i Høyesterett var Transocean Offshore representert ved Rederiforbundet. Arbeidstakeren var representert ved SAFE og partshjelp fra Industri Energi.

Feilaktig avkorting

– NITO oppfordrer nå tidligere permitterte NITO-medlemmer i bedrifter organisert i Rederiforbundet om å avdekke hvorvidt de har fått en feilaktig avkorting av lønn i arbeidsgiverperioden under permittering, skriver NITO på egne hjemmesider. Det gjelder ingen begrensning på lønn som overstiger 6G, heter det. Medlemmer kan kontakte NITOs advokater om dette.

Kjent siden 2017

Allerede i 2017 ble NITO kjent med at et medlem ikke fikk full lønn under permittering i arbeidsgiverperioden, knyttet til en permittering fra sin stilling i en bedrift som er organisert i Rederiforbundet. NITO startet inndrivingsprosessen på vegne av medlemmet, som fikk bistand fra advokat Rannveig Arthur i NITO.

Fantes ikke lovhjemmel

– NTOs syn har hele tiden vært at det ikke fantes en lovhjemmel for en lønnsgrense. Her var det tale om en feilaktig rådgivning fra Rederiforbundet, forklarer advokat Arthur på NITOs hjemmeside. Arbeids- og sosialdepartementet kom med en uttalelse om lovforståelsen på det tidspunktet.

Fornøyd med avklaringen

– Vi er svært godt fornøyd med en endelig avklaring i Høyesterett. Resultatet er helt i tråd med NITOs syn vedrørende forståelsen av lov om lønnsplikt under permittering, sier Arthur.

Svært mange NITO-medlemmer var permittert under oljekrisen. De fleste medlemmer er ansatt i bedrifter organisert i NHO. NITO har ikke hatt lignende saker for medlemmet i NHO-området.