Det må lagarbeid til for å skape og konstruere store konstruksjoner. Byggingeniør Roma Agrawal ønsker å fortelle historiene bak strukturene.
Det må lagarbeid til for å skape og konstruere store konstruksjoner. Byggingeniør Roma Agrawal ønsker å fortelle historiene bak strukturene.

Vil løfte ingeniører ut fra arkitekters skygge

Byggingeniør Roma Agrawal ønsker å fortelle de vakre historiene om ingeniørers arbeid.

Publisert
Byggingeniør Roma Agrawal ønsker å fortelle vakre historier om ingeniører og deres arbeid.
Byggingeniør Roma Agrawal ønsker å fortelle vakre historier om ingeniører og deres arbeid.

– Arkitekt- og ingeniørprofesjonene var nærmere hverandre før enn de er nå. Over tid, mens profesjonene ble mer spesialisert, har arkitektene blitt stjerner og deres navn blitt assosiert med deres bygninger, sier byggingeniør Roma Agrawal til Ingeniørenes Stemme.

– Det er interessant at det gikk denne veien. Dersom vi går tilbake rundt 150 år, var ingeniører og deres arbeid veldig kjent. Ingeniører var offentlige personer som snakket om arbeidet deres, og de drev lobbyvirksomhet opp mot politikere og investorer for å få støtte til prosjektene sine.

Den prisvinnende ingeniøren har nylig publisert boken Built. Hun forklarer at målet med boken er å peke på ingeniørers arbeid for å få løftet dem frem i lyset:

«Konstruksjoner former og opprettholder våre liv, og gir oss livets lerret. Vi ignorerer ofte eller er uoppmerksomme på dem, men konstruksjonene har historier», skriver hun i Built og bemerker at det kreves et lagarbeid for å få strukturer designet og konstruert.

– Jeg tror på de vakre historiene: Historiene om hvordan strukturer ble skapt og brakt ut i live, fortellinger om mennesker som skapte dem og forklaringer på valg av design. Ingeniører må være mer engasjerende, fjerne tekniske beskrivelser og belyse hvordan de hjelper mennesker. 

Inn i politiske sfærer

Agrawal arbeidet i seks år på vest-Europas høyeste bygning, The Shard.
Agrawal arbeidet i seks år på vest-Europas høyeste bygning, The Shard.

– Jeg tror det er veldig viktig at ingeniører er involvert i politikk, byplanlegging og sosiale bevegelser ettersom vi er trent til å løse problemer. Når mennesker som tenker forskjellig blir brakt sammen, da skapes det en bredde av ideer og vi får forskjellige perspektiver. Ingeniører kan også bidra med sin tekniske kunnskap til å løse problemer, som å bygge flere hjem.

Agrawal sier bygninger kan isoleres fra vibrasjon med gummiplater. Bygninger kan derfor bygges rett ved eller over jernbanelinjer uten at vibrasjonen forplanter seg i bygningsmassen:

– Dette var ikke mulig før, men det er det nå, og det har åpnet opp større områder som vi ikke kunne bruke før. Det er viktig at innovasjoner og teknologi blir brakt inn i politiske sfærer for å muliggjøre utvikling.

Nødvendig med mangfold

Agrawal har formidlet sitt budskap på 50 forskjellige arenaer de siste tre årene.
Agrawal har formidlet sitt budskap på 50 forskjellige arenaer de siste tre årene.

– Hvert eneste menneskeskapte objekt på jorda, og utenfor, har blitt skapt, designet eller produsert på grunn av ingeniører. Vi ville ikke vært i stand til å leve våre liv i dag, med hjem, rent vann og medisin, uten ingeniørene.

– Ingeniører designer ting, om det så er bygninger, husholdningsprodukter eller biler, for mennesker. Forskjellige mennesker har forskjellige behov. Da er det viktig at de som designer ting til vår befolkning, gjenspeiler befolkningen de designer for.

Hun forteller at hun selv er kort og derfor fått erfare hvordan dagens samfunn er designet for mennesker som er høyere enn henne.

– Et stort mangfold blant ingeniører vil være i bedre stand til å designe for menneskene de skaper ting til.

Sitater fra Roma Agrawal og utdrag fra Built er oversatt av artikkelforfatter.