Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Her kan nedbemannede ingeniører jobbe

Ingeniører innen olje og andre fagretninger kan med sin kompetanse uten problemer få jobb innen andre bransjer. Dette er ekspertenes tips.

Publisert   Sist oppdatert

En petroleumsingeniør kan ikke bare jobbe med olje eller gass. Mulighetene er mange, er budskapet fra eksperter som NITO Refleks har snakket med.

– Har du sett Bølgen?

– En sivilingeniør fra NTNU har så solid analytisk bakgrunn at kunnskapen kan brukes på mange områder. Basiskunnskapen passer på flere områder som er beslektet med oljenæringen, sier Egil Tjåland, instituttleder ved NTNUs institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk.

Instituttleder Egil Tjåland mener den analytiske kompetansen studier på Gløshaugen gir studentene åpner muligheter i mange andre bransjer enn oljenæringen. Selv opplevde han at et par av hans kullkamerater ble aksjemeglere. (Foto: Dag Yngve Dahle)

– Hvilke områder er det snakk om?

– Kandidater med kompetanse innen petroleumsteknologi kan jobbe med utvikling av fornybar energi, for eksempel geotermisk energi. Kandidater som har spesialisert seg innen geofysikk kan arbeide med å finne vann, samt forske på og utvikle metoder for å forutsi jordskjelv og ras. Har du sett filmen Bølgen? Bergingeniører har utvilsomt kunnskap til å jobbe med monitorering av stabilitet i fjell, sier instituttlederen.

Han peker på at mange også tar en videreutdanning som gjør at de kan hoppe rett over i andre bransjer.

– Utnytt generasjonsskiftet, sier Gisle Hellsten ved Karrieresenteret ved UiO.

– Den analytiske bakgrunnen gjør at sivilingeniørene kan gå bruke sin kunnskap innen økonomi. Da jeg studerte på Gløshaugen i Trondheim, opplevde jeg selv at det var nedgangstider da vi var ferdige med studiene. Jeg og mange kullkamerater fikk jobb i oljebransjen, men enkelte gikk andre veier. Noen fylte på med en mastergrad i økonomi eller en MBA, og gikk til finansnæringen. Flere av mine studiekamerater fortsatte med stor suksess innen finans, sier Tjåland.

Mange uten oljeutdanning

Duy-Tho Do, dekan ved Høgskolen i Buskerud og Vestfolds fakultet for teknologi og maritime fag, peker på at mange av ingeniørene som jobber i oljenæringen ikke har spesifikk oljerelatert ingeniørutdanning.

- Det at mange teknologer i oljenæringen ikke har petroleumsutdanning, gjør det lettere for dem å gå til andre næringer, ifølge Duy-Tho Do, dekan ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. (Foto: Nils Kalve)

– De fleste oljeingeniører har tradisjonelt hatt utdanning fra andre disipliner innen realfag og teknologi. Kun en mindre gruppe har hatt en rendyrket oljeutdanning. Oljerelaterte studier er dessuten bygget på realfaglige og teknologiske ferdigheter, sier han.

Dette viser at ansatte i oljenæringen har en bred kompetanse som gjør dem i stand til å jobbe i andre deler av næringslivet, mener han.

Do peker på flere alternative veier for oljeansatte:

– Denne verdifulle arbeidstyrken kan for eksempel bidra til å videreutvikle den maritime næringen. Her er stikkordene energi, fiskeoppdrett, -anlegg og -mat. De kan også styrke andre industriområder som IKT, maskin, bygg, elektrofag og helseteknologi. Husk at lønnspresset fra oljebransjen til nå har gjort det vanskelig for andre industriområder å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere, sier dekanen.

Ergo: Når dette presset er der, vil flinke folk søke seg fra oljenæringen til andre industriområder. De vil bli ønsket hjertelig velkommen.

Les også: På jobbjakt? Dette må du vite

Konvertitter

Også Tor Daneshmand, administrerende direktør i rekrutteringsselskapet First Engineers, viser til at langt fra alle oljeansatte har petroleumsutdanning.

Ekspertenes råd

  • Se på hvilke muligheter som ligger i egen ingeniørdisiplin og hvilke andre bransjer som kan være aktuelle. 
  • Vurder videreutdanning.
  • Med sin analytiske bakgrunn kan sivilingeniører jobbe innen finansbransjen.
  • Har du jobbet med petroleumsteknologi er fornybarfeltet kanskje noe for deg.
  • En prosessingeniør kan bli maskiningeniør.
  • Og er du strukturingeniør kan du få jobb innen bygg og anlegg.
  • Kjemiingeniørene kan gå prosessindustrien, altså metallurgi, smelteverksindustrien og treforedling.
  • Elektro-, automasjon-, telekom- og elkraftingeniører kan også enkelt konverteres inn i nye bransjer, siden mye av kompetansen er generisk.

– Oljesektoren er befolket av mange som har jobbet hele sin yrkesaktive karriere i oljebransjen, noe som gjør det litt vanskeligere å gå direkte inn i nye stillinger i andre bransjer. Samtidig er en mindre andel av ingeniørene i oljesektoren utdannet innen petroleumsrettede fag. Mange har kompetanse som er kompatibel og konverterbar til andre bransjer. Det er altså håp for mange, sier han.

Slik skisserer han en vellykket konvertering:

– Strukturingeniører innen olje og gass kan, med noe tilpasning, raskt jobbe innen bygg og anlegg. Elektro-, automasjon-, telekom- og elkraftingeniører kan også enkelt konverteres inn i nye bransjer, siden mye av kompetansen er generisk. Vi mener spesielt at elkraftkompetanse er etterspurt i kraftbransjen. Geologer i oljebransjen kan fint jobbe på land, mens prosessingeniørstillinger i industrien vil være en naturlig mulighet for maskiningeniører, sier han.

"

Markedet er stille, men det er bevegelse - spesielt innen kraft og infrastruktur.

"

-

Tor Daneshmand

Han registrerer at mange nå søker seg til trauste industribedrifter.

– Ja, vi ser at flere innn olje og gass nå går til tradisjonelle industribedrifter, bedrifter som er eksponert mot flere bransjer og selskaper som jobber med fornybar energi. Jeg vil også tro at kommunene mottar flere henvendelser enn tidligere, sier han.

– Hva er ditt viktigste råd?

– Mitt råd til ingeniører er å fortsette å se på hvilke muligheter som ligger i deres ingeniørdisiplin og hvilke andre bransjer som kan være aktuelle. Vi merker at markedet er stille, men det er bevegelse spesielt innen kraft og infrastruktur. Blir det stille over tid, vil jeg anbefale ingeniørene å se utenfor Norge. Da oljeboomen kom, valfartet utenlandske ingeniører til Norge. Nå som situasjonen har snudd, kan en løsning være å se på muligheter utenfor landet, sier Daneshmand.

Grønne muligheter

Gisle Hellsten, leder av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, snakker varmt for grønne muligheter.

Les: Gikk fra olja til energi.

– Kunnskapen som finnes i oljeindustrien vil være svært viktig med tanke på det grønne skiftet, som er på alles lepper. Ny og forbedret teknologi på fornybarfeltet vil være på plass langt raskere hvis man kan utnytte all den fantastiske kompetansen som er blitt utviklet de siste 50 årene i oljendustrien, sier han.

– Undersøk derfor om den kompetansen du har, kan være attraktiv for bedrifter som er langt fremme innen fornybar teknologi, sier Hellsten.

Han sier at ingeniører i oljesektoren eller i tilknyttede sektorer må belage seg på en en omstilling, men mener det fortsatt vil være stort behov for realfaglig kompetanse i Norge.

– De aller fleste beregningene jeg har sett, viser at det vil bli økt etterspørsel i oljesektoren fra 2018 og fremover. Flere av oljefeltene  både aktive felter og felter under planlegging  har langsiktige perpektiver på 50 til 100 år. Det er litt tidlig å avskrive denne sektoren, sier Hellsten.

Teknisk Ukeblad skrev før fellesferien at også forsvarsindustrien med glede tar i mot folk som har mistet jobben i oljebransjen.

Ber nyutdannede se til bygg og anlegg

Stor aktivitet gjør at bygg og anlegg har jobber også til nyutdannede ingeniører, ifølge Experis.

I dårlige tider er nyutdannede ekstra sårbare, siden ansiennitetskravene øker på grunn av flere søkere til ledige stillinger.

Men forvil ikke, er budskapet fra Experis, som er Manpowers rekrutteringsselskap for teknologer.

Der nyutdannede ingeniører ofte var sikret jobb før studiene var avsluttet, opplever nå mange med kort ansiennitet at de er spesielt utsatt. Innen olje og gass er det ikke lett å få jobb, men innen enkelte andre bransjer, for eksempel bygg og anlegg, er mulighetene gode, sier Bjørn Christian Bjørnsen, divisjonsdirektør i Experis Engineering.

Hovedgrunnen er mange store anleggsprosjekter.

Mange store vei- og jernbaneprosjekter gir økt behov for teknisk kompetanse på dette området de neste årene. Vi ser en tilsvarende tendens innen bygg. Statsbygg kunne for eksempel fortelle om rekordstor søkning til praktikantprogrammet sitt i sommer. Nyutdannede har fått med seg at bygg og anlegg trenger kompetanse, sier Bjørnsen.

En kjemiingeniør er som poteten

Spesialiserer du deg innen kjemi, trenger du ikke å frykte arbeidsledighet, skal vi tro Geir Martin Førland ved Høgskolen i Bergen.

Mange av kjemiingeniørstudentene ved Høgskolen i Bergen går til Statoil eller til engineering-selskaper tilknyttet oljenæringen.

"

Husk at lønnspresset fra oljebransjen har gjort det vanskelig for andre industriområder å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere.

"

-

Duy-Tho Do

Når færre kan gå den veien på grunn av nedskjæringene i oljebransjen, er det fortsatt mange andre muligheter, sier han.

En del av studentene våre går til Statoils raffineringsanlegg på Mongstad, som ikke er like konjunkturavhengig som den tradisjonelle oljeindustrien. Kjemiingeniørene går ellers til prosessindustrien, altså metallurgi, smelteverksindustrien og treforedling. Produksjon av maling og matvarer er andre aktuelle områder. Noen begynner også i kommunal sektor, der de for eksempel jobber med vannbehandling og -rensing, sier Førland, som er instituttleder ved HiBs institutt for bio- og kjemiingeniørfag.

Les også: Lykkelig etter å ha skiftet beite

Han forteller at så mange som halvparten av studentene velger å gå videre med en mastergrad ved NTNU, Høgskolen i Telemark, Universitetet i Stavanger og ved andre læresteder.

Kjemikerne er forøvrig som den berømte poteten og velger helt andre yrker enn det de er utdannet til. De blir for eksempel selgere av laboratorieinstrumenter eller blir lærere i realfag, sier Førland.