Etter en lang karriere innenfor telekom og satellitteknologi ble Odd Fylling skremt da karriereveilederen mente det var mennesker han burde jobbe med. Likevel valgte han å ta steget ut etter at han ble tilbudt en sluttpakke. Det angrer han ikke på. (Foto: Bjørg Hexeberg)
Etter en lang karriere innenfor telekom og satellitteknologi ble Odd Fylling skremt da karriereveilederen mente det var mennesker han burde jobbe med. Likevel valgte han å ta steget ut etter at han ble tilbudt en sluttpakke. Det angrer han ikke på. (Foto: Bjørg Hexeberg)

Lykkelig etter å ha skiftet beite

Etter mange år som ingeniør ønsket Odd Fylling nye utfordringer. Han ble litt skremt da en karriererådgiver mente det var mennesker han skulle jobbe med. Likevel, da han endelig valgte å ta steget ut og satse på en ny karriere, føltes det veldig riktig.

Publisert   Sist oppdatert

Odd Fylling hadde jobbet som telemontør, og senere ingeniør innenfor kommunikasjon og satellitt-teknologi, da han etter hvert begynte å miste interessen. 

– Jeg kom til et punkt hvor teknologi ikke interesserte meg lenger. Jeg kjente at jeg trengte nye utfordringer, forteller Odd Fylling fra Nesodden utenfor Oslo.

Jobben han hadde i Telenor gjennom mange år, hadde gitt ham mange utfordringer og nye muligheter. Han reiste mye og fikk stadig nye oppgaver. Likevel var det etter hvert noe som manglet. Han søkte råd hos en karriereveileder hvor han fikk kartlagt interessene og verdiene sine.

Etter en lengre prosess med utredning og tankevirksomhet i samarbeid med karriereveilederen kom han fram til at noe av det han satte pris på i livet, var å være sammen med andre mennesker og få mulighet til å hjelpe dem. Det første han tenkte, var at dette var litt skremmende.

– Jeg kunne jo ikke noe om mennesker. Jeg kunne jo masse om teknologi, systemer, analyser og å utvikle nye løsninger. Mennesker tenkte jeg at jeg hadde lite kunnskap om, forteller Odd Fylling.

På jobbjakt? Dette må du vite.

Skrekkblandet fryd

Likevel begynte han å forfølge sporet som karriereveilederen hadde satt ham på. Han tok utdannelse i coaching og veiledning ved siden av jobben sin, og startet prosessen med å endre retning på karrieren. Da det dukket opp et tilbud om sluttpakke i avdelingen han jobbet i, takket han ja. Det var med skrekkblandet fryd han gikk ut av kontoret siste dagen for å starte opp for seg selv.

Passer din jobb deg?

Odd Fylling gir ofte en liten første øvelse som skal gi kundene en pekepinn på om de har en jobb som er i tråd med sin egen personlighet og verdier:

Skriv ned de åtte til ti arbeidsoppgavene du bruker mest tid på i løpet av en uke. Vurder hver enkelt oppgave på en skala fra én til ti om dette er noe som gir deg energi og glede.

Hvis det viser seg at du har lite trivsel, glede og mestring ved det du bruker mest tid på, er det et dårlig tegn. Da bør du tenke igjennom hva du vil bruke deg selv til og hva du ønsker å bidra med.

– Selv om det var skummelt og ukjent, ga det meg ny energi. Etter hvert som jeg fikk begynne å jobbe med coaching, opplevde jeg at spenningen i det nye drev meg videre. Jeg gjorde noe meningsfullt hvor jeg både fikk gitt noe til andre og brukt meg selv på en helt ny måte, forteller han.

Han jobbet først med coaching og lederutvikling samtidig som han drev utdannelse av coacher. Etter hvert spesialiserte han seg på karriereveiledning. Etter mange år i jobb med mennesker, føler han fremdeles at han er på rett hylle.

– Jeg tror ikke det er slik at jeg var skapt for å gjøre dette, og at det andre jeg jobbet med før var feil. Jeg tror man forandrer seg i løpet av livet og at det nå er dette som er riktig for meg. Det er viktig å være oppmerksom på hva som er riktig for deg, så du ikke blir værende et sted hvor du ikke trives enten med arbeidsoppgavene eller miljøet, sier han.

Les også: Her kan nedbemannede ingeniører jobbe.

På godfot med jobben

Gjennom firmaet sitt To Be Academy gir han i dag råd og coaching til mange som ønsker seg et annet sted, eller ikke føler at de er på rett hylle. Han forteller at mange forsøker å få det til å gå, selv om de ikke trives. Mange strekker strikken langt.

– Men hvis arbeidsoppgavene ikke stemmer med interessene, verdiene og personligheten, går de på trynet før eller siden, mener han.

Felles for mange av dem han møter, er at de har et lite bevisst forhold til hva de liker og hva de er gode til. Da er det lett at man lar seg styre av andre og ytre omstendigheter. Han tror at interesser kan komme og gå over tid, mens personligheten din er i mindre endring.

Les: Gikk fra olja til energi.

For mange ender en veiledningsperiode med et bytte av bransje eller stilling. For andre ender det bare med å endre på arbeidsoppgavene man gjør internt i den jobben man har. For ham selv er det fremdeles mange likhetstrekk med det han gjorde som ingeniør, og det han i dag gjør som coach, veileder, kursleder og utvikler. Også her må han kartlegge, systematisere, analysere og utvikle. De personlige egenskapene sine bruker han fremdeles, men utfordringene er annerledes og gir energi og ny mening.