Reidun Trondsen mener mannlige og kvinnelige ledere har et ansvar for å rekruttere og bygge opp under kvinnelig lederskap. Foto: Christina Gulbrandsen
Reidun Trondsen mener mannlige og kvinnelige ledere har et ansvar for å rekruttere og bygge opp under kvinnelig lederskap. Foto: Christina Gulbrandsen

Oppfordrer kvinner til å ta verv

Her får du ledertips fra en «utypisk ingeniør».

Tekst: Christina Gulbrandsen, ansvarlig redaktør NITO Refleks

 

- Det lønner seg å kjenne folk som er ganske likesinnet. Vi vil skape et nettverk der deltagerne kan utveksle erfaring og få faglig påfyll.

Det sier Reidun Trondsen (38). Hun er leder for Lederforum NITO Nord som ble etablert 6. september i fjor. Allerede dagen etter arrangerte de første møte. Tema: Destruktiv ledelse.

- Ønsket er at arrangementene våre gir kunnskap og skaper refleksjoner rundt ulike tematikk. Vi vil gi ledere og andre som er interessert i ledelse et sted å møte andre med sammenfallende interesser, sier Trondsen.

- Konflikter bunner i personkrasj

Hun forteller at målgruppen for lederforum skal være ledere på alle nivå og de som er interessert i ledelse. Hun mener også studenter bør være interessert i arrangementene - siden tematikken berører problemstillinger de vil møte i arbeidslivet.

- Jeg har en naturlig interesse for ledelse, og etter flere år som tillitsvalgt vet hva som kan være konfliktpunkter mellom arbeidstager og leder. Det er veldig subjektivt hva vi mener en god leder er, men konflikter bunner ofte i personkrasj og opplevelsen av å ikke forstå hverandre.

Lederforum har bestemt at arrangementene skal knyttes til aktiviteter som NITO Nord allerede gjennomfører, slik at flere får anledning til å være med, selv om avstandene er store i nord.

- Når du reiser med fly i Finnmark så galloperer tusenlappene, sier Trondsen.

- Ingen typisk ingeniør

Hun er fra Harstad og bosatt i Tromsø, utdannet elkraftingeniør fra det som tidligere var Høgskolen i Narvik, nå Universitetet i Tromsø, campus Narvik.

- Jeg er ikke en veldig typisk ingeniør. Ingenting tydet på at jeg skulle bli ingeniør. Fordypningsfagene mine på videregående skole var sosialøkonomi, samfunnsfag og fransk.

Hun husker ikke så mye av fransken, men etter skolegang ble det fem år i forsvaret. Så fant ut hun at hun skulle bli ingeniør.

- Jeg tenkte det gav en trygg og interessant jobb og mange muligheter.

Ville ut av firkanten

Etter utdannelsen fikk hun jobb som driftsingeniør hos Troms Kraft og der er hun fortsatt. Eneste forskjell er at hun i dag jobber som avdelingsleder på driftssentralen til Troms Kraft Nett.

- Da jobben som leder ble ledig søkte jeg på den. Jeg lar meg fascinere av dem som er fornøyde med å være der de er, men jeg er ikke sånn. Jeg forstår det er trygt og godt med det vante, men liker selv å hoppe av og til, sier Trondsen og fortsetter:

- Jeg kan ikke gå i den samme firkanten hver dag. Jeg er ikke en typisk ingeniør som velger å spesialisere meg innenfor ett område.

- Hva er en typisk ingeniør?

- En som helst sitter innerst på kontoret, like ved bøttekottet, og foretrekker å jobbe i fred. En som er faglig dyktig og finner nye løsninger, men ikke er så flink til å skryte av det. Alle burde vært flinkere til å skryte av seg selv og andre.

Møter få likesinnede

Hun fikk jobben som avdelingsleder i 2015 mens hun var i mammapermisjon og begynte i juni 2016.

- Vi kan ikke la være å satse på kvinner i alderen 25 til 45 som har barn, da mister vi viktig og kompetent arbeidskraft. Jeg har selv merket hvor få likesinnede ledere jeg møter som er på min alder og har to små barn.

Ønsker flere rollemodeller

Trondsen trekker frem hvordan mange kvinner administrerer hus og hjem.

- Mange barn kan være vanskeligere å håndtere enn en middelsstor bedrift, ler hun.

Samtidig understreker lederen for lederforum at det ikke er viktig om en leder er mann eller kvinne.

- Det som betyr noe er hvilken person lederen er. Det er utrolig viktig at alle kjønn er representert blant ledere. Vi trenger at bedriftene gjenspeiler forskjellene i samfunnet, sier Trondsen og fortsetter:

- I tillegg er det kjempeviktig at det kommer flere kvinnelige ledere og kvinnelige rollemodeller innen teknologifagene. Nå sier mange at de ønsker å bli leger og tannleger, men de tenker ikke over hvem som lager utstyret, sørger for nye instrumenter som gjør behandlingen bedre. Vi trenger flere med teknologisk innsikt, da må vi ha rollemodeller.

- Bygg nettverk og kompetanse

Trondsen mener alle som ønsker å bli ledre må satse, tørre å si ja og utfordre seg selv.

- Mitt beste tips er å bygge nettverk og kompetanse. Delta, engasjer deg og tilegne deg ny kunnskap.

Hun vil at spesielt kvinner skal tørre å satse på å bli ledere.

- Kvinner må ta verv også i jobbsammenheng og som tillitsvalgt.

Selv har Trondsen både vært NITO tillitsvalgt og bedriftsgruppeleder, og sittet fire år i avdelingsstyret for NITO Troms.

- I tillegg er det ufattelig gammeldags at vi enda ikke har fått ordnet opp slik at kvinner tjener det samme som menn for likt arbeid.

- En god leder ser menneskene

Trondsen mener mannlige og kvinnelige ledere har et ansvar for å rekruttere og bygge opp under kvinnelig lederskap.

- De må satse på enkeltpersoner som har potensial for å bli ledere.

- Hva kjennetegner en god leder?

- Den viktigste egenskapen er å være et medmenneske som har evnen til å kommunisere og omgås andre. Du trenger ikke være best i faget, noen tenker at ledere må kunne alt, men det er ikke nødvendig, sier Trondsen.

- Du må gi ansatte rom til å gjøre jobben sin, se mennesket slik at du vet hvem som har behov for ekstra utfordringer og hvem som trenger mer trygghet. Noen kan kaste seg utfor kaia, mens andre vil klatre pent og forsiktig ned stigen hvis de skal bade. I tillegg er det viktig å gi ros og anerkjennelse, legger hun til.