- Jeg opplever at mange ikke er bevisste sine egenskaper og kompetanse, sier Trude Ekker som gir karriereråd.
- Jeg opplever at mange ikke er bevisste sine egenskaper og kompetanse, sier Trude Ekker som gir karriereråd.

På jobbjakt? Dette må du vite

Hvem er jeg? Det er spørsmålet du må stille deg når du skal skifte jobb. Her er ekspertenes råd.

Publisert   Sist oppdatert

Når jobben du har hatt i mange år blir borte, kan det være vanskelig å se mulighetene. Mange blir overrasket når de oppdager hva de egentlig er i stand til å utføre, skal vi tro karriereveiledere.

– Jeg opplever at mange ikke er bevisste sine egenskaper og kompetanse. Uansett om du er i en trygg jobb eller du er tvunget til å søke ny, kan det være nyttig å gå igjennom hva du egentlig kan, med jevne mellomrom. Å bli mer bevisst egenskapene dine og hva som motiverer deg, kan virke forebyggende på stress og utbrenthet, forklarer Trude Ekker, som leder karriereveiledningfirmaet Smart Karriere.

Les også: Her kan nedbemannede ingeniører jobbe

Være endringsvillig

Mange må lære å omstille seg til nye metoder og verktøy i årene framover, uansett om de har mistet jobben eller ikke. Å kunne endre retning er en av de viktigste egenskapene en arbeidstaker har i dag, mener hun.

Finn ut hvem du er

Liker du å bestemme selv hva du skal gjøre, eller er du glad for at andre gir deg veiledning og konkrete oppgaver? Er det viktig for deg å hele tiden søke ny kunnskap og utvikle deg, eller er du tilfreds med tryggheten ved å jobbe med noe du vet du kan? Noen liker å jobbe nøye og systematisk med ting, andre trives med å være mer impulsive. For noen er det å være sammen og i interaksjon med andre mennesker viktig. Gjennom å stille seg spørsmål om når du trives og hva i oppgavene eller situasjonen som gjør at du trives, kan du bli mer klar over hva du liker. Når opplever du å være i flyt? Legg merke til de øyeblikkene hvor du mister følelsen av tid og sted og bare får gjort en arbeidsoppgave nesten uten å merke at du gjør det. Det kan fortelle deg noe om hva som er riktig for deg. 

Verdier. Hva er grunnleggende viktig for deg for at du skal trives med det du gjør? Er det for eksempel viktig for deg å hjelpe andre, eller å kunne bruke evnene du har til å formidle det du kan, eller er du mest opptatt av at lønnen skal være god? Er kollegene viktigst, eller at arbeidsoppgavene er meningsfulle? 

Personlighetstrekk. For å bli klokere på sin egen situasjon og person kan det være nyttig å se på hvilke personlighetstrekk du har. Ved å finne ut hva som kjennetegner din personlighet, kan det gjøre det lettere for deg å finne ut hva du trives med.
Ofte brukes den såkalte femfaktormodellen for å kartlegge folks personlighet: 

 • Grad av utadvendthet
  Liker du å være sammen med andre og henter du energi fra din ytre verden?
 • Grad av omgjengelighet
  I hvilken grad er du oppmerksom på hvordan andre har det?
 • Grad av planmessighet
  Er du opptatt av å følge planer og følger du samvittighetsfullt opp allerede lagte planer?
 • Grad av åpenhet for nye ting
  Hvor kreativ og intellektuelt nysgjerrig er du?
 • Grad av følelsesmessig robusthet
  Har du lav robusthet for ytre påvirkning, kan du lett føle deg trist eller nedtrykt og bekymrer deg lett?

Hvordan kan så dette hjelpe deg med å få en jobb? Trude Ekker forteller at utlysningsteksten ofte forteller noe om hva slags type person de søker. Ofte er det beskrevet hva slags type oppgaver som skal løses, og du kan ofte finne ut en del om hvilke personlighetstrekk de trenger for å løse de oppgavene de ønsker.

(Kilde: Trude Ekker, Smart Karriere)

Noe av det Trude Ekker mener er viktig, er å tenke igjennom hva slags person du er og hvilke egenskaper du har. Det kan være ting som evnen til å lytte, eller til å få andre til å lytte til seg. En annen egenskap kan være å være god på å lose prosjekter i havn, selv med høyt tidspress.

– En del av dem jeg har jobbet med, har endt opp med å ta store sprang. Noen endrer oppgaver innenfor samme organisasjon og får en stilling som krever andre egenskaper enn det vedkommende har jobbet med før, mens andre har totalt endret retning i karrieren, forteller Ekker.

Gjør deg attraktiv

Uansett om du står i fare for å miste jobben eller du er trygg der du er, må du hele tiden jobbe for å være en attraktiv arbeidstaker, mener Trude Klev som er karriererådgiver hos Din Utvikling Consulting AS. Hun mener framtidens arbeidsmarked vil endre seg så raskt at det hele tiden vil være nødvendig å holde seg faglig oppdatert. Mange er så heldige at de har en arbeidsgiver som sørger for dette. Har du ikke det, mener hun du må gjøre denne jobben selv.

– Gjør undersøkelser også utenfor din egen arbeidsplass for å få vite hva markedet etterspør. Finn ut hvilken kunnskap eller egenskaper arbeidsmarkedet er ute etter. Selv om du er i en fast jobb nå, er det viktig å ha flere ben å stå på. Er konklusjonen at du ikke har den kompetansen markedet etterspør, bør du vurdere å skaffe deg den, sier Trude Klev.

Hun mener også det er viktig å pleie nettverket sitt. Å holde kontakt med gamle kolleger og arbeidsmiljøer og bygge nye relasjoner kan være gull verdt.

– Hvis du havner i den situasjonen at du faktisk mister jobben, må du være offensiv og tenke løsninger. De fleste gjør det, selv om det noen ganger kan se mørkt ut, sier hun.

Også Klev er opptatt av at du må bli bedre kjent med deg selv og dine egenskaper. Hva som engasjerer deg og hva som interesserer deg vil telle vel så mye som formelle kvalifikasjoner når du skal søke på en jobb

Et spark bak

Hvis du er usikker på hvilke sterke og svake sider du har, eller hvordan du blir oppfattet og vurdert av andre, så spør. Be om ærlig og oppriktig tilbakemelding om hvordan du blir oppfattet både faglig og personlig, for eksempel fra din nærmeste leder. Be også om et par ting du kan forbedre deg på. Hør gjerne også med venner og familie eller kunder du har jobbet med. Det kan gi deg ideer og tanker du ikke selv er klar over, sier hun.

Klev mener det ofte kan komme noe positivt ut av en situasjon hvor du er tvunget til å bytte jobb. Noen opplever det som å få et spark bak – et puff til å finne på noe annet.

– Veldig mange av de jeg har snakket med, har opplevd at de har kommet ut av et ufrivillig jobbytte med en positiv opplevelse. For mange ender det opp i en jobb som de trives bedre med, og en jobb som passer bedre for dem selv. Det er derfor jeg brenner for det jeg gjør, sier karriererådgiver Trude Klev.

NITO Innsikt (video): NITO-studentenes Maria Middelthon om hvordan du bør gå frem for å få jobben!