-Det er nå de unge skal erstatte de eldre, ifølge Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. (Foto: Dag Yngve Dahle)
-Det er nå de unge skal erstatte de eldre, ifølge Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. (Foto: Dag Yngve Dahle)

– Utnytt generasjonsskiftet

Når mange går av med pensjon åpner det muligheter for andre, ifølge Gisle Hellsten ved Universitetet i Oslo.

Publisert   Sist oppdatert

Både i kommunesektoren og i staten er en betydelig del av ingeniørkorpset kommet i moden alder. De begynner om få år å gå av med pensjon. Stillingene deres kan ikke stå ubesatte, siden offentlig sekter trenger kompetansen deres for å løse viktige samfunnsoppgaver.

IT-kompetanse søkes

– Offentlig sektor vil ha utfordringer knyttet til det forestående generasjonsskiftet, og vil ha behov for flere ingeniører for å løse denne og andre utfordringer, sier Hellsten, som er leder av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

Som kjent har lønnsnivået i det offentlige nærmet seg lønnsnivået i privat sektor de siste årene, og offentlig ansatte ingeniører kan i dag tjene godt. Hellsten nevner flere felter der behovet for kompetanse er stort.

– Veibygging, vann og avløp, bygg og anlegg og utvikling av nye IT-systemer er eksempler i offentlig sektor der behovet er stort, sier han.

Hellsten gir uttrykk for at dette er et godt tidspunkt for å flytte til en annen del av landet.

– Dra ut!

– Har du mulighet til å flytte på deg, vil det øke mulighetene. Det er spesielt Rogaland og Hordaland som har fått merke krisa, sier han.

Andre muligheter er skjerping av egen kompetanse, omskolering og ny og høyere utdanning. Ta også kontakt med bemannings- og vikarbyråer og bruk karriereveiledningen, som ofte følger med en eventuell sluttpakke, for alt den er verdt, mener Hellsten.

– Ikke stå alene i prosessen hvis du blir nedbemannet. Bruk nettverket ditt og vær oppsøkende. Finn ut hva Nav kan bistå med og søk aktivt på jobber i nærmiljøet og andre steder, sier Hellsten.