Ideen med Robin Hood-avgiften KAF er at alle innbyggere skal få utbetalt sin del av avgiften. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Ideen med Robin Hood-avgiften KAF er at alle innbyggere skal få utbetalt sin del av avgiften. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Burde være interessert i Robin Hood-avgiften KAF

Høyresiden i norsk politikk burde være mer interessert i Robin Hood-avgiften KAF. Det opplyser ingeniør og siviløkonom Håvard Saksvikrønning til Dag og Tid. Saksvikrønning har skrevet rapport om karbonavgift for tankesmia Cevita. – En klimaavgift vil være et ubyråkratisk og kostnadseffektivt virkemiddel for å få ned norske utslipp, skriver han i rapporten. Han mener at «karbonavgift til fordeling» – forkortet KAF – er et langt bedre klimatiltak enn kvotehandel. – Den kanadiske løsningen med å dele ut penger til folk flest, har helt klart økt aksepten for karbonavgiften, sier Saksvikrønning til Dag & Tid.

Publisert   Sist oppdatert

Så langt er Miljøpartiet de grønne (MDG) det eneste norske partiet som går inn for karbonavgift til fordeling. Naturvernforbundet er for et forslag om å innføre KAF. – Det er en ny måte å endre skattesystemet på, slik at det alltid vil lønne seg å leve på en klimavennlig måte. Poenget med KAF er i følge Naturvernforbundet at miljøvern skal lønne seg og at forurensere betaler for de kostnadene de påfører mennesker og miljø. De kaller KAF en Robin Hood-avgift: – De med høy inntekt, høyt forbruk og dermed stort karbonfotavtrykk betaler mer enn de får tilbake. De med lavt forbruk og dermed et lite karbonfotavtykk, får mer tilbake enn de betaler inn, skriver Naturvernforbundet på egne nettsider.

Kilder: Dag & Tid, Naturvernforbundet: Hva er karbonavgift til fordeling