Oseberg er et olje- og gassfelt i norsk sektor av Nordsjøen. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix.
Oseberg er et olje- og gassfelt i norsk sektor av Nordsjøen. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Klimarapport fra Equinor: – En bærekraftig fremtid blir stadig verre å få til

Globale utslipp økte i fjor til et nytt rekordnivå, og dagens klimatiltak er langt fra nok til å få verden på rett kurs, viser en klimarapport fra Equinor.

Publisert   Sist oppdatert

– Verden gjør fremskritt med tanke på å sikre tilgang til energi for stadig flere mennesker. Vi ser også rekordrask vekst innen ny fornybar energi. Samtidig går tiden uten at vi ser reduksjoner i de globale CO2-utslippene, og da blir veien til en bærekraftig fremtid stadig mer krevende, sier sjeføkonom Eirik Wærness i Equinor til NTB.

Jo lenger økningen av globale utslipp fortsetter, jo mer nødvendig blir det med kraftigere tiltak for å nå klimamålene, heter det i den 9. utgaven av Energy Perspectives. Rapporten, som torsdag blir lagt fram av Equinor, handler om utfordringer og muligheter knyttet til å møte verdens energibehov på en bærekraftig måte.

– Å endre energisystemene er nøkkelen, men vi trenger også massive forbedringer i energieffektiviteten og mye mer karbonfangst og lagring. Vi trenger alle disse tiltakene samtidig, sier Wærness.

Tre fremtidsscenarioer

Ifølge rapporten er dagens klimatiltak langt fra nok til å få verden på rett kurs for å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader. Det samlede globale energibehovet økte med 2,3 prosent i 2018, det raskeste siden 2010. Hver dag bruker verden nå rundt 100 millioner fat olje og rundt 11 milliarder kubikkmeter naturgass. For å nå ambisjonene i Parisavtalen må det ses en topp i oljeetterspørselen snart.

Å vente med klimatiltak øker dermed utfordringene, står det i rapporten, som peker på tre mulige fremtidsscenarioer: «Reform» presenterer en fremtid drevet av teknologiutvikling og godartede markedskrefter, støttet av en gradvis oppstrammet energi- og klimapolitikk. «Rivalry» (rivalisering) beskriver en fremtid der energibytingen reduserer av mangel på tillit, betydelig geopolitisk usikkerhet og ineffektive løsninger på vanlige utfordringer, som de vi har i dag. «Renewal» (fornyelse) derimot, viser hvordan energimarkedet må gå fram for å bidra til en bærekraftig framtid.

– Utfordringene med å oppfylle det globale energibehovet på en bærekraftig måte er omfattende og mangeartet. Jeg håper Energy Perspectives 2019 vil bidra til diskusjoner om vår energifremtid, skriver Wærness i rapporten.

Manglende samarbeid

Wærness peker på at vi i dag dessverre ser mange tegn på svekket samarbeid i verden i dag.

– Vi ser også mer polarisering i klimadebatten, med økt aktivisme for endring, men også protester mot de sosiale konsekvensene av endringer. Ettersom ny fornybar energi vokser fram, er det også mer fokus på konsekvensene av nye energiprosjekter på naturen. Til sammen viser disse trendene den politiske kompleksiteten i det å møte klimautfordringen, sier Wærness.

Energy Perspectives er en uavhengig rapport utarbeidet av Equinors analytikere, og den beskriver tre mulige utviklingsbaner for verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp.

MDG: For høye oljeanslag

Rapporten lanseres under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo torsdag, der blant annet Per Espen Stoknes, førsteamanuensis ved BI og vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne på Stortinget, vil stille til debatt.

At det i verden fortsatt er plass til et oljeforbruk på 52 millioner fat per dag i 2050, som er det minste anslaget i Equinors tre scenarioer, mener Stoknes er altfor høyt, ifølge E24.

Stoknes mener scenarioene i rapporten er laget for å underbygge og forsterke strategien og forretningsmodellen Equinor og at den mangler et scenario som fullt ut tar innover seg den teknologiske utviklingen han mener nå skjer.