Innføring av et nytt EU-direktiv i Norge vil kunne gi aksjonærer større innflytelse. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Innføring av et nytt EU-direktiv i Norge vil kunne gi aksjonærer større innflytelse. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Nytt EU-direktiv vil gi aksjeeiere økt innflytelse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sender et forslag til hvordan et EU-direktiv om aksjonærers rettigheter kan gjennomføres i norsk rett, ut på høring. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. – Formålet med direktivet er å styrke aksjeeiernes innflytelse i selskapene og gi enklere regler og mindre byråkrati, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen. Nyvinningen skal kunne sikre at aksjeeiere får nødvendig informasjon fra selskapene, gi aksjeeiere større mulighet til å påvirke lønn til ledende ansatte og sikre mer åpenhet om avtaler som blir inngått mellom selskapet og noe som står selskapet nært.

Publisert