Norsk Skogrydding vil fokusere på anbud og prosjekter innen manuell og maskinell linje- og trasérydding. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Norsk Skogrydding vil fokusere på anbud og prosjekter innen manuell og maskinell linje- og trasérydding. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Nytt skogselskap fokuserer på sikkerhet og arbeidsmiljø

Det nye selskapet Norsk Skogrydding har som ambisjon å tilby en god arbeidsplass med fokus på høy sikkerhet og et godt arbeidsmiljø. Det melder at skog i en pressemelding. AT Skog SA har gjennom AT Skog Invest AS og sammen med Viken Skog etablert Norsk Skogrydding. Norsk Skogrydding AS er et nyetablert selskap innen linje- og trasérydding av skog, samt tilhørende tjenester.

Publisert   Sist oppdatert

Selskapet er basert på eksisterende virksomheter i AT Skog og SB Skog, samt oppkjøp av Agder Linjerydding som et 100 prosent eid datterselskap. Agder Linjerydding vil fortsatt operere som et selvstendig selskap, der dagens eiere er med for fullt fremover.

Norsk Skogrydding er eid av AT Skog (50 %) og Viken Skog (50 %). Norsk Skogrydding og datterselskapet Agder Linjerydding, som har hovedkontor i Vegårshei, vil i oppstarten ha en årlig omsetning på cirka NOK 80 mill.

– Norsk Skogrydding har som ambisjon å være den foretrukne partner for våre kunder og leverandører, samt tilby en god arbeidsplass med fokus på høy sikkerhet og et godt arbeidsmiljø. Norsk Skogrydding vil være operativt fra og med 1. januar 2019,heter det.

En ny daglig leder skal fra nyttår være på plass for å jobbe nasjonalt fra hovedkontoret i Skien.

Kilde: at skog