Forsker mener at naturlig svingninger og veisalt kan ha medført nedgang i bestanden av spissnutefrosk. Foto: Wikipedia.
Forsker mener at naturlig svingninger og veisalt kan ha medført nedgang i bestanden av spissnutefrosk. Foto: Wikipedia.

Bruker tosifret millionbeløp på rødlistet spissnutefrosk

Under byggingen av riksvei 22 på Romerike i Akerhus, har veiprosjektet brukt 15 millioner kroner på å beskytte den rødlistede spissnutefrosken. Det skriver Romerike Blad. Det er bygget seks amfibiekulverter og til sammen 630 meter med froskegjerder for at bestanden skal kunne flytte seg fra sommeroppholdet på den ene siden av veien, til vinteroppholdet på den andre. Statens vegvesen måtte til Tyskland for å hente kompetanse på området.

Publisert

Senioringeniør Live Westhagen i Statens vegvesen sier til avisen at det var stilt krav om å telle antall froskeegg. Den som gjennomførte tellingen kunne vise til at antall froskeegg ble halvert fra et år til et annet. Det er uklart hva som var årsaken. Det kan være naturlige svingninger, men det spekuleres også i at veisalt kan ha medført nedgangen, men det er er Statens vegvesen ikke enig i.

Kilde: Romerike Blad