Oppdrettsnæringen har så høy lønnsomhet at den har råd til å flytte produksjonen til lukkede anlegg, mener Naturvernforbundet. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Oppdrettsnæringen har så høy lønnsomhet at den har råd til å flytte produksjonen til lukkede anlegg, mener Naturvernforbundet. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Fortsatt en vei å gå for lukkede oppdrettsanlegg

Selv om lakseoppdretterne tjener gode penger i dag, er det ikke sikkert at Norge har råd til å flytte produksjonen til lukkede anlegg på land. Det skriver havøkonom ved Universitetet i Stavanger, Bård Misund, i Stavanger Aftenblad. Naturvernforbundet mener at Nye Stavanger kommune kun bør tillate oppdrettsaktivitet i lukkede anlegg. Forskere på feltet mener at det fortsatt er en vei å gå før man kan begynne å masseprodusere laks i lukkede anlegg.

Publisert   Sist oppdatert

– Teknologi som er utviklet for å løse noen problemer, kan ofte skape nye problemer. Noe som fungerer i småskala fungerer kanskje ikke så godt i stor skala. Dette er utfordringer som må løses først. Men det betyr ikke at en skal slutte med å prøve å utvikle løsninger for lukkede matfiskanlegg. Tvert imot, satsing på denne typen teknologi, bør fortsette. Kanskje vil en lykkes på et eller annet tidspunkt. Hittil har lukket teknologi dessverre ikke vært noen kommersiell suksess, skriver havøkonom Bård Misund i Stavanger Aftenblad.

Kilde: Stavanger Aftenblad