Stekeos er ikke bra for helsa til landets kokker. De lever kortere enn andre yrkesgrupper. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Stekeos er ikke bra for helsa til landets kokker. De lever kortere enn andre yrkesgrupper. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Profesjonelle kokker lever kortere enn i andre yrker

En undersøkelse som er gjort blant profesjonelle kokker viser at økt fare for luftveisplager kan føre til tidligere død enn hos andre yrkesgrupper. Det skriver Gemini, NTNU og SINTEFs forskningsmagasin. Kokkene er blant de yrkesgruppene med lavest forventet levealder. – Innenfor arbeidsmedisin holder det ikke med å se på arbeidsgrupper. Én brukbar metode kan være å se på folk innenfor samme yrkesgruppe som utsettes for ulike typer eksponeringer, sier lege Sindre Rabben Svedahl ved Arbeidsmedisinsk senter ved St. Olavs hospital.

Publisert   Sist oppdatert

Kilde: Gemini