Kulturdepartementet bevilger penger til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud innen digital kompetanse. Foto: Pixabay.
Kulturdepartementet bevilger penger til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud innen digital kompetanse. Foto: Pixabay.

10 millioner til utvikling innen digital kompetanse

Åtte utdanningsinstitusjoner får til sammen 10 millioner kroner til videreutvikling innen digital kompetanse. Det er Fagskolen Rogaland, Fagskolen Tinius Olsen, Høgskolen Innlandet, Fagskolen Østfold, NMBU, NTNU og ÅKP AS som får støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. I 2019 har regjeringen foreslått å bevilge ytterligere millioner til samme satsing.

Publisert   Sist oppdatert

– Regjeringen har startet opp arbeidet med en kompetansereform, hvor målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Vi må tilpasse oss når arbeidsmarkedet endrer seg, og legge til rette for at flere kan jobbe med andre oppgaver eller i ny bransje. Flere må få den faglige oppdateringen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Pengene til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2018. Videreutdanningstilbudene som skal utvikles dekker temaer som programmering og robotisering i industrien, og hvordan virksomheter kan utnytte ny teknologi for forretningsutvikling, vekst og bærekraft. Andre tema er cybersikkerhet, personvern, IT-arkitektur, 3D-modellering og kunstig intelligens.

I følge pressemeldingen skal tilbudene utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler og bedrifter og næringsliv. Det skal være mulig å kombinere videreutdanningene med tilnærmet full jobb, for eksempel gjennom inndeling i moduler, nettbasert opplæring eller samlinger.

– Disse tiltakene markerer starten på en ny reform som vil gi flere ansatte og bedrifter tilgang til etterspurt og relevant digital kompetanse.. Det er bra for den enkelte, men det også viktig for å sikre fortsatt god vekst og et bærekraftig velferdssamfunn i Norge, sier Sanner.

Prosjektene som har fått støtte holder til i Rogaland, Buskerud, Møre og Romsdal, Hedmark, Akershus, Trøndelag, Østfold og Oppland.

Regjeringen har foreslått at det settes av 37 millioner kroner til å støtte utvikling av flere slike tilbud i 2019. I tillegg kommer 30 millioner kroner til bransjeprogram for kommunal omsorgssektor og bransjeprogram for industri- og byggenæringen.

For at fagskolene skal kunne møte arbeidslivets behov for kompetanseutvikling, har Kunnskapsdepartementet etablert en forsøksordning. Den skal gjøre det enklere for fagskoler å utvikle korte og fleksible tilbud. Av de åtte prosjektene som får tilskudd, er tre fagskoler.

– Fagskolene er viktige i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. De er tett på bedriftene og næringsliv, og kan tilpasse seg det som etterspørres. Mange av fagskolene har allerede flere tilbud som er tilrettelagt slik at man kan jobbe ved siden av, sier Sanner.

Kilde: Kommunaldepartementet