Facebook har i flere år implementert nye verktøy som anvender eller er utviklet med kunstig intelligens.
Facebook har i flere år implementert nye verktøy som anvender eller er utviklet med kunstig intelligens.

Kunstig intelligens på Facebook: Åpenhet skal redusere frykt

Kunstig intelligens er ikke i ferd med å ta over verden, det er et verktøy til bruk av mennesker, mener forskningsleder hos Facebook.

Publisert

– Endringene skjer gradvis, sier Antoine Borders om implementeringen av kunstig intelligens i Facebooks systemer på GEN Summit 2018. 

Forskningsleder i Facebook AI Research, Antoine Borders, sier åpenhet om progresjon i kunstig intelligens bør redusere frykten brukeres frykt.
Forskningsleder i Facebook AI Research, Antoine Borders, sier åpenhet om progresjon i kunstig intelligens bør redusere frykten brukeres frykt.

Forskningslederen i Facebook AI Research mener det er viktig å skape en forståelse av at fremskrittene er en kontinuerlig prosess. Implementeringen skjer gradvis, og endringene må dokumenteres: 

– Jeg tror det er viktig at utviklingsmiljøene forstår at utviklingen må skje i det offentlige, sier han og ønsker at forskningsgrupper skal dele arbeidet for å vise omverden at kunstig intelligens ikke er i ferd med å ta over verden. 

Facebook dokumenterer selv deres progresjonen med publisering av vitenskapelige rapporter. Facebook AI Research har siden 2014 publisert 178 rapporter, hvorav 51 i år, om verktøy utviklet med eller knyttet til kunstig intelligens. 

– Akkurat nå utvikler vi mange nye verktøy. Jeg ser at kunstig intelligens skaper nye verktøy på samme måte som både datamaskiner og biler har gjort. Med nye verktøy, kommer det nye bruksområder, og nye applikasjoner følger derfra.

Per nå er 38 verktøy, som utvikles av Facebooks KI-lab, offentlige og tilgjengelig for vurdering av andre. Selskapet fremhever selv tre verktøy som utnytter kunstig intelligens: Caffe2, et bibliotek for fleksibel organisering av beregninger med dyp læring; Faiss, for søkeoptimalisering med klustere av vektorsett; Torch, et vitenskapelig rammeverk for beregninger.

Partnerskap av menneske og maskin

Borders forklarer at Facebook kun lar kunstig intelligens utføre et grunnarbeid, som å vurdere hvorvidt en nettbrukers innhold er problematisk eller ikke. Algoritmene tar ikke endelige avgjørelser:

– Den avgjørende vurderingen tas av et menneske. Vi kan ikke stole nok på den kunstige intelligensen til å avgjøre hvorvidt innholdet skal være på plattformen eller ikke. I mesteparten av de kritiske casene prøver vi å inngå et partnerskap av menneske og maskin. Jeg tror det er en modell som burde dyrkes for mange applikasjoner. 

Partnerskapet vil skje i form av at kunstig intelligens-verktøy innhenter og strukturer informasjon, som videre blir vurdert av mennesker. Borders mener det er en forventning om at kunstig intelligens i dag kan utføre handlinger som først er realistisk gjennomførbart om mange år. 

– Det å ha en supermenneske-robot som skal være i stand til å gjøre alt, det er langt inn i fremtiden, sier han.