Anne Marthine Rustad (til venstre) og Signe Riemer-Sørensen hos SINTEF Digital får ansvaret for å samle de norske miljøene som arbeider med kunstig intelligens. Foto: SINTEF / Georg Mathisen
Anne Marthine Rustad (til venstre) og Signe Riemer-Sørensen hos SINTEF Digital får ansvaret for å samle de norske miljøene som arbeider med kunstig intelligens. Foto: SINTEF / Georg Mathisen

Vil gjøre det lettere å satse på kunstig intelligens

SINTEF leder et nytt nettverk som sørger for at forskere og industri skal snakke bedre sammen. Søkelys på EUs prioriteringer blir viktig.

Publisert   Sist oppdatert

Mange miljøer i Norge arbeider med kunstig intelligens (AI). Nå har SINTEF Digital fått støtte for å bygge opp det nye nettverket NAINE. Forkortelsen står for «Norwegian AI Network for Europe».

SINTEF-forskerne Anne Marthine Rustad og Signe Riemer-Sørensen har ansvaret for å samle nettverket.

Kunstig intelligens

  • Kunstig intelligens er et forsknings- og utviklingsfelt innenfor datateknologien.
  • Teoretiske og eksperimentelle dataverktøy brukes til å studere intelligent atferd og konstruere datasystemer som er «intelligente» i den forstand at de er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer.
  • På engelsk kalles dette artificial intelligence og forkortes IA.

KILDE: Store norske leksikon

Skape møteplass

Både innen næringslivet og akademia finnes det allerede samarbeid mellom ulike aktører som jobber med kunstig intelligens. Det nye nettverket skal være en møteplass der man også møtes på tvers av bransjer og miljø, både forskere og de som jobber med å utvikle kunstig intelligens kommersielt.

– Vi ser at det er mange i Norge som kniver om å bli det sentrale AI-miljøet. I og med at vi er et så lite land, må vi passe oss for å gjøre dette til et regionalt mesterskap, sier seniorrådgiver Pål Sigurd Malm i Norges forskningsråd i en pressemelding.

Små og mellomstore bedrifter

I det nye nettverket NAINE skal medlemmene møtes to ganger i året. I tillegg skal nettverket følge med på det som skjer i EU og formidle det til dem som arbeider med kunstig intelligens i Norge.

– Med SINTEF, Norsk Regnesentral, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og NTNU har vi en bred allianse som skal drive dette nettverket de neste to årene, sier forskningsleder Rustad.

Nettverket håper å favne bredt og gjøre det lettere både for små og mellomstore bedrifter å satse på kunstig intelligens.

Kontakt med Europa

Samtidig ønsker nettverket å knytte Norge tettere sammen med IA-utviklingen i resten av Europa.

– Ute i Europa skjer det mye interessant. Vi har mange som kan være ute og lytte, og også gjerne påvirke det som skjer. Hvis vi ikke skal bli hengende etter supersatsningene på AI i Kina og USA, så må vi gå sammen i Europa, sier Signe Reimer-Sørensen.

Det skjer mye i EU for å definere strategier og satsninger innen utvikling av kunstig intelligens.

– Der er det viktig at Norge er med, sier Reimer-Sørensen.

Tar og gir arbeidsplasser

Kunstig intelligens er et felt i sterk vekst, og med en raskt økende markedsverdi. Større bedrifter og offentlige myndigheter i mange land satser store summer på grunnforskning og produktutvikling.

Næringslivet og utdanningssektoren ser store muligheter for å oppnå rasjonell drift og konkurransefortrinn gjennom anvendelse av kunstig intelligens-teknologi.

Alle får likevel ikke bare gode assosiasjoner av å høre ordene kunstig intelligens.

Tidligere i år kom den amerikanske tankesmien Brookings Institution med en rapport som viste at rundt 36 millioner amerikanere har et yrke som er «høyt eksponert» for automatisering. Det betyr at rundt 70 prosent av arbeidsoppgavene snart kan erstattes av maskiner.

Også i Norge er det arbeidsplasser som allerede har eller vil forsvinne med utviklingen av kunstig intelligens. Men den nye teknologien kan også skape nye arbeidsplasser, understreker de to forskerne.

– Derfor er det viktig at næringslivet også blir med. Da blir ikke nettverket bare et akademisk samarbeid, men en møteplass for alle som ønsker å jobbe med ulike aspekter av kunstig intelligens i Norge, sier Rustad.