Elin Ørjasæter underviser blant annen innen rekruttering, arbeidsrett og personalledelse på Høyskolen Kristiana.
Elin Ørjasæter underviser blant annen innen rekruttering, arbeidsrett og personalledelse på Høyskolen Kristiana.

Fraråder løfter om å «rydde opp»

Nye ledere kan møte på uventede utfordringer. Elin Ørjasæter peker på potensielle fallgruver.

Publisert
Foto: Frida Marie Grande
Foto: Frida Marie Grande

Overgangen til å bli en leder kan by på uventede utfordringer. Førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter, oppfordrer nye ledere til å være bevisste på enkelte problemstillinger som kan være potensielle fallgruver:

- En ny leder bør sette av tid til en samtale med hver og en av dem man leder. Er det mange, får heller tiden man setter av være tilsvarende kortere. Det er helt avgjørende at man fordeler tiden på slike samtaler rettferdig.

Med de innledende samtalene bør den nye lederen sette seg inn i hva de ansattes arbeidsoppgaver er, mener Ørjasæter. Spørsmål bør forberedes på forhånd, være mest mulig like og handle om arbeidsoppgaver. 

- Lytt mer enn du snakker. Ikke la deg friste til å love og «ordne opp» i disse samtalene. Der folk er misfornøyde, bare lytt.

Krevende problemstillinger

- Alle spørsmål rundt arbeidstid og godtgjørelse for arbeidstid kan skape gnisninger og tvil. Spørsmål rundt arbeidstid kan også være ganske kompliserte, og særlig i bransjer der man går turnus.

Ørjasæter sier det kan være krevende å finne et «riktig svar» når fagforeninger hevder noe rundt turnus og arbeidsrett.

Mange blir sjef fordi de er dyktige i jobben sin. Men hva gjør du når du får personalansvar og det plutselig er ditt ansvar å lede andre? Vet du hva du kan og ikke kan gjøre? Elin Ørjasæter møter advokatene Erlend Aarsand og Birgitte Stenberg Kravik for å diskutere de arbeidsrettslige fallgruvene i forbindelse med innspilling av podcasten «Sofapodden» den 9.mai. Trykk her for mer informasjon og påmelding til arrangementet.