Illustrasjon: Nico Wahl
Illustrasjon: Nico Wahl

Ledelse er et nyttig påfunn

Ledelse er et ord vi har funnet på. Det blir ikke mindre nyttig av det.

Publisert   Sist oppdatert

Teksten ble første gang publisert i Refleks høst/2015.

Ordene «ledelse» og «motivasjon» er strengt tatt bare ord vi har funnet på. De beskriver ikke noe entydig som eksisterer uavhengig av ordene selv. I stedet uttrykker de et håp eller et ønske om noe, og det er faktisk ikke så dumt.

Det er mange ord i språket vårt som er sånn. Ta begrepsparet «høyre» og «venstre» - altså retningene, ikke de politiske sympatiene. Det er veldig nyttig å holde til høyre i trafikken eller å kunne si til folk at de skal ta «til venstre» når de kommer til neste lyskryss. Men likevel – det er forhåpentligvis ingen regjering som ville finansiere en ekspedisjon for å finne ut av hvor «venstre egentlig er». Folk flest skjønner at venstre er et passe diffust begrep som er helt avhengig av hvor man ser det fra.

I gamle dager – før omkring 1850 – snakket ingen om «ledelse». Derimot fantes det sjefer av mange slag og stort sett måtte disse adlydes. Det fantes konger, paver, offiserer, landeiere, sjøkapteiner og alle slags patriarker. Folk har alltid måttet samarbeide for å overleve. Måten vi har gjort det på har variert utrolig mye. Faktisk er begrepet «kultur» sterkt knyttet til hva vi tror om hvordan vi overlever. «Kultur» kommer av ord for å dyrke, om det nå er korn, ris, eller guddommene som velsigner oss med en rik høst eller straffer oss med sult. Innenfor slike kulturelle tradisjoner har vi også etablert autoritetene våre.

«Ledelse» er et ord som ikke finnes på en rekke språk, italiensk og fransk, for eksempel. På spansk har man ganske enkelt importert ordet «lider». På tysk ville man normalt bruke ordet «Führung» men dette ordet ble stjålet av en helt bestemt person i årene 1933 til 1945 og etterpå var det vanskelig å bruke. På tysk sier man derfor «management». Min bok Hva er ledelse? kom nylig ut i Romania og oversetteren fant ikke noe annet godt rumensk ord enn det engelske ordet «leadership». Det er ikke så lett som man skulle tro på norsk heller. Det norske ordet «ledelse» brukes av folk flest mer som det amerikanske «management», som vi på norsk helst oversetter som «styring» eller «administrasjon».

Ordet «leadership» oppsto som følge av tre ting: Først lokket den industrielle revolusjonen folk fra landsbygden til arbeidsmarkedet i byene. Mens landarbeidere tidligere ikke flyttet på seg og måtte være lydige overfor landeieren, kunne arbeidere slutte i jobben og flytte til en bedre arbeidsgiver. Det kan være et valg mellom to onder, men folk som har muligheten til å slutte vil likevel ha et valg. Begrepet «leadership» ble først populært med oppfinnelsen av aksjeselskapet, der investorenes inderligste ønske er avkastning på investert kapital – «å skape resultater gjennom andre» (de ansatte). I konkurranseutsatte markeder oppdaget man snart at det ikke var nok å gjøre tingene riktig, man måtte også gjøre de riktige tingene. «Leadership» ble et håp om noe mer enn styring.

Til slutt, rundt århundreskiftet, eksploderte begrepet «leadership» i USA som en politisk følge av disse økonomiske bevegelsene. «Leadership» er å verve folk til å bli med til en bedre fremtid.

«Motivasjon» oppsto litt senere enn «ledelse». Først kom begrepet «effektivitet», som handler om arbeid utført av maskiner. Begrepet «motivasjon» er på samme måte et samlebegrep for hva man får ut av folk. «Motivasjon» er sånn sett sjefens hodepine: Hvordan få folk til å yte uten å bare heve lønn?

Mange mennesker, særlig forskere, blir urolige når jeg sier dette. De vil gjerne at ledelse og motivasjon skal finnes «på ordentlig», og peker på noe diffust i hjernen. Men det finnes ingen entydig «motivasjon» i hjernen til bruk i arbeidslivet. Hjernen bruker et utall av ulike muligheter for å igangsette og opprettholde aktiviteter. Ingen av dem har noen tilknytning til lønnsarbeid i seg selv.

Det er ikke noe galt i å finne opp ord og tro på dem. Tvert imot er det slik vi utvikler vår egen kultur. Ord som «rettssikkerhet» og «ytringsfrihet» er også bare påfunn, men de fleste av oss ser ut til å like dem. «Ledelse» og «motivasjon» er vakre påfunn fordi de retter lederens fokus mot oss andre. Å være leder, i motsetning til å være «sjef», er å forstå hvilke
muligheter som åpner seg for den som får med seg de andre. Det er frigjørende å forstå at dette er et påfunn, fordi du som leder er fri til å finne på mye mer – for å utvide oppslutningen fra andre. Ingen dårlig ambisjon for den som vil lykkes i ledelse.