Den internasjonale 'Campaign to Ban Killer Robots' har fått sin norske avlegger i akademia etter initativ fra prorektor ved OsloMet, Morten Irgens. Her aksjonerer den internasjonale kampanjen i Berlin i mars i år. FOTO: . EPA/ALEXANDER BECHER/ scanpix NTB
Den internasjonale 'Campaign to Ban Killer Robots' har fått sin norske avlegger i akademia etter initativ fra prorektor ved OsloMet, Morten Irgens. Her aksjonerer den internasjonale kampanjen i Berlin i mars i år. FOTO: . EPA/ALEXANDER BECHER/ scanpix NTB

Norske forskere krever forbud mot «drapsroboter»

646 akademikere, og blant dem en rekke forskere på kunstig intelligens, krever at norske myndigheter engasjerer seg i kampen for å forby autonome våpensystemer, såkalte killer robots.

Publisert

Den internasjonale 'Campaign to Ban Killer Robots' har fått sin norske avlegger i akademia etter initiativ fra prorektor ved OsloMet, Morten Irgens, skriver Khrono.

En rekke av dem som har signert, er forskere på kunstig intelligens. I tillegg har også flere rektorer, instituttledere og forskningsledere ved landets universitet og høgskoler signert.

– Moralske og etiske grunner til forbud

"Vi som har signert dette oppropet ønsker å uttrykke bekymring for utviklingen av dødelige autonome våpensystemer. Vi er enige om at beslutningen om å ta et menneskeliv aldri skal overlates til en maskin. Spesifikt ber vi våre folkevalgte bidra til at Norge tar et tydelig standpunkt og støtter internasjonal innsats for å starte forhandlinger om et juridisk bindende instrument mot utvikling og bruk av dødelige autonome våpensystemer"

Slik åpner teksten i oppropet som til nå er underskrevet av 646 akademikere.

Disse har signert oppropet

  • Over 130 eksperter i kunstig intelligens / robotikk inkludert Klas Pettersen lederen for NORA, styreleder for Nora, Pinar Heggernes, lederen for to AI-labber ved Universitetet i Agder, Ole Christoffer Granmo og Baltasar Beferull-Lozano og leder for robotikklabben ROBIN ved Universitetet i Oslo Jim Tørresen, Også nærmere 140 forskere fra teknologiuniversitetet NTNU.
  • 195 med andre kompetanseområder innen teknologi / IKT / ingeniørfag,
  • 30 instituttledere og liknende
  • 40 senterledere, forskningsgruppeledere og liknende,
  • KILDE: Khrono

— Det er både moralske og etiske grunner til å forby slike våpen, de er mildt sagt problematiske i fohold til humanitærretten. Og med demokratiseringen av teknologi som foregår nå vil kostnadene med teknologien om noen år være så lav at den fort kan havne i hendene på en despot, ikke-statlige aktører eller terrorgrupper, sier Morten Irgens til Khrono.

Ønsker internasjonalt rammeverk

Irgens understreker at forskning på kunstig intelligens i seg slev ikke er et onde, men at kampanjen ønsker at mennesker ikke skal fjernes fra avgjørelsen om å ta liv.

— Vi vil ikke åpne for et forbud om å forske på autonomi. Vi er forskere på avanserte teknologier. Men et internasjonalt rammeverk på bruken av teknologien vil også betrygge mange forskere, sier Irgens.

FN-sjefen: Uakseptabelt og moralsk forkastelig

FNs generalsekretær António Guterres var klar i sin tale på en internasjonal konferanse i fjorder han blant annet snakket om kunstig intelligens.

Han mente ifølge Reuters at maskiner med makt og eget skjønn til å ta menneskeliv er «politisk uakseptabelt, moralsk forkastelig og bør forbys gjennom internasjonal lov».

En internasjonal kampanje med krav om internasjonal regulering av draps-roboter har pågått siden 2013. 28 land har ønsker et forbud mot autonome våpensystemer. Norge er så langt ikke blant disse.

Den internasjonale kampanjen, 'Campaign to Ban Killer Robots', er ifølge det norske oppropet underskrevet av over 4 500 forskere innen kunstig intelligens og robotikk og 26 000 andre, står det i det norske oppropet.

Våpenkappløp blant største stater

Flere av Norges nære allierte, som USA og Storbritannia har utrykket at de er negative til et forbud. Aftenposten skrev i mai at flere av verdens største stater er i gang med et våpenkappløp som kan få fatale konsekvenser, ifølge en rapport fra den nederlandske fredsorganisasjonen PAX.

FN-land som ønsker forbud mot autonome våpensystemer

Algeria, Argentina, Austria, Bolivia, Brazil, Chile, Kina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ghana, Guatemala, Holy See, Iraq, Mexico, Morocco, Nicaragua, Pakistan, Panama, Peru, Palistina, Uganda, Venezuela og Zimbabwe.

KILDE: Future of Life Institute

USA har annonsert etter forskere som ønsker å utvikle slike våpensystemer. Kina haster også med å utvikle det samme. For to år siden satte de seg som mål å være verdensledende på denne typen teknologi innen 20130.

Russlands president, Vladimir Putin, sa allerede for to år siden at den som blir ledende på kunstig intelligens (AI) vil også bli ledende i verden.

Internasjonal diskusjon

Forskningssjef André Pettersen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), sier til Aftenposten at autonome våpensystemer ikke er noe som venter rundt neste hjørne.

— Å lage enkle, dumme systemer, som velger mål tilfeldig og ikke tar avanserte beslutninger, trenger ikke være så langt unna. Men militære vil ikke være interessert i våpen de ikke har kontroll over, jeg kjenner ikke til slike prosjekter, sier Pettersen til Aftenposten.

Også for autonome våpen vil det være et element av menneskelig kontroll. Noen har programmert dem, bestemt hvordan de skal brukes. Men denne våpenkategorien utfordrer militære kommandokjeder, siden våpnene bestemmer selv når og hvordan de vil bruke dødelig makt, mener Pettersen.

— Et viktig spørsmål er hva som er meningsfull menneskelig kontroll. Dette diskuteres nå rundt om i verden og er langt fra opplagt. Det er en rekke andre grunner også til at denne våpentypen er uønsket. For eksempel vil den etterhvert bli relativt rimelig og kompakt, og vil lett kunne falle i hendene på ikke-statlige aktører. I sum vil denne utviklingen skape en mer usikker verden. Vi mener derfor at det er i Norges interesse å få på plass tydelig lovgivning raskt, før våpenutviklingen ikke lenger lar seg bremse, sier prorektoren.