Næringslivet får trolig større frihet til å legge ned virksomhet uten å informere myndighetene. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Næringslivet får trolig større frihet til å legge ned virksomhet uten å informere myndighetene. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Regjeringen foreslår å avvikle omstillingsloven

Loven som skal redusere negative konsekvenser av nedlegging av bedrifter, foreslår regjeringen å avvikle.

Publisert

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at regjeringen vil fjerne unødvendig og foreldet lovverk. Derfor sendes det nå ut et forslag på høring om avvikling av omstillingsloven.

Fellesskapets ressurser

– Vi har et mål om å bruke fellesskapets ressurser mest mulig effektivt, og vi arbeider for en enklere hverdag for alle bedrifter. Omstillingsloven har ikke fungert etter intensjonen, og bidrar verken til å bevare eller skape lønnsomme arbeidsplasser, sier næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Skulle skape dialog

Omstillingsloven ble innført i 2008 for å skape dialog mellom nedleggingstruede bedrifter og lokale myndigheter. Loven skulle sørge for omstilling, og gi muligheter for videre drift av levedyktige bedrifter, og den skulle gjelde for alle bedrifter med 30 ansatte eller flere.

Drøftingsmøte

Dersom en bedrift trues med nedlegging, plikter eierne å sende melding til fylkeskommunen. Så skal fylkeskommunen sammen med eiere, ledelse, de ansatte, kommunen, Innovasjon Norge, Arbeids- og velferdsetaten og eventuelt andre innkalle til et drøftingsmøte for å vurdere tiltak for videre drift eller andre alternativer til nedleggelse av bedriften. Bedriften kan ikke treffe endelig beslutning om nedleggelse før 30 dager etter at fylkeskommunen har mottatt melding.

Unødvendige kostnader

– Omstillingsloven fører til unødvendige kostnader for næringslivet, og prosessene knyttet til loven hindrer ikke nedleggelse av produksjon, arbeidsplasser eller avvikling av bedrifter, sier Røe Isaksen. Han opplyser at regjeringen tar sikte på å fremme et forslag om avvikling av omstillingsloven for Stortinget i løpet av 2019.

Kilde: Regjeringen