Er det behov for et nasjonalt dronesenter, spør næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Er det behov for et nasjonalt dronesenter, spør næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Regjeringen ber næringslivet om innspill til nasjonalt dronesenter

– Er det behov for et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner i Norge? Det er noe Nærings- og fiskeridepartementet utreder, og ber nå næringslivet om innspill.

Publisert

– Norge har en gunstig kombinasjon av store luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse. Det kan gi oss et særlig fortrinn i droneutvikling. Nå ønsker jeg å få innspill fra både private og offentlige aktører, slik at vi kan vurdere behovet for et nasjonalt dronesenter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det står i regjeringens dronestrategi fra mars 2018 at man skal utrede muligheten for å opprette et slikt senter. I strategien står det at regjeringen vil se nærmere på bransjefinansiering av senteret, og legge til rette for testing og utvikling av droneflygning under krevende værforhold, opplyser departementet i en pressemelding.

Som et første steg i dette arbeidet ønsker departementet å kartlegge behovene for et nasjonalt dronesenter hos forvaltningen og næringslivet. Vi ber derfor om innspill på disse spørsmålene fra næringslivsaktører:

  • Er det behov for et nasjonalt dronesenter?
  • Hvilke samfunnsbehov skal et eventuelt nasjonalt dronesenter dekke?
  • Kan noen av behovene dekkes av eksisterende tilbud i Norge og/eller utlandet?
  • Hvilke konkrete funksjoner skal et eventuelt nasjonalt dronesenter ivareta?
  • Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter bidra til verdiskaping i næringslivet?
  • Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter finansieres av både private og offentlige brukere?

Departementet ber om innspill og at det sendes [email protected] innen 1. mars 2019.