Sikkerhetsforum er den sentrale arena for samhandling innen helse, miljø og sikkerhet for virksomhet innen petroleum, mellom partene i næringen og regjeringen. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
Sikkerhetsforum er den sentrale arena for samhandling innen helse, miljø og sikkerhet for virksomhet innen petroleum, mellom partene i næringen og regjeringen. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

– Må bidra til læring og forbedring

– Kritikken må bidra til læring og forbedring i det unike norske tilsynet. Det sier nestleder Jorunn Birkeland i NITO petroleumsutvalg etter at Riksrevisjonen i en rapport har kritisert Petroleumstilsynet for ikke å gjøre jobben sin for å forhindre farlige situasjoner på norsk sokkel.

Publisert   Sist oppdatert

Birkeland er nestleder i organisasjonens petroleumsutvalg og er NITOs representant i Sikkerhetsforum.

– Det er bra at Riksrevisjonen har gjort et så grundig arbeid og at de peker på viktige utfordringer, som Administrasjons- og sosialdepartementet (ASD) og Petroleumstilsynet kritiseres for. Vi har forsøkt å bidra til forbedringer gjennom konkrete innspill, blant annet om IKT-sikkerhet, påpeker hun.

Etter at Riksrevisjonen tirsdag 15. januar la fram sin rapport om Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, har flere kritisert Petroleumstilsynet.

– Rapporten viser at Petroleumstilsynet har gjort alvorlige feil og har nok også fått en svekket rolle over tid. Det er grunn til å se nærmere på modellen opp mot tidligere organisering av Petroleumstilsynet, da det var en del av Oljedirektoratet, sier Birkeland.

Hun stiller seg spørsmål om det var et tøffere tilsyn tidligere, som hadde mer makt bak påleggene og som hadde respekt.

– Petroleumstilsynet har også over tid fått mindre kapasitet og ressurser i forhold til økningen på antall anlegg og aktører. Dette er bekymringsfullt og må endres. Det er viktigere enn noen gang å styrke og støtte den sentrale rollen et HMS-tilsyn skal og bør ha i norsk oljevirksomhet, sier hun.

– Når en sånn kritisk rapport kommer må vi minne oss selv på at det også er mye positivt å si om Petroleumstilsynets organisasjon. Vi har et faglig dyktig og nært tilsyn som samarbeider tett med både fagforeninger, verneombud og arbeidsgiversiden innen bransjen, gjennom blant annet Sikkerhetsforum. Dette trepartssamarbeidet er unikt i verdenssammenheng, sier Birkeland.

Kilde: NITO