I det lange løp vil én pensjonskonto gi et betydelig antall kroner. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
I det lange løp vil én pensjonskonto gi et betydelig antall kroner. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Spar nesten fire ganger mer i pensjon

Dersom du samler pensjonskapitalen i én ordning med lavere gebyrer, kan du spare nesten fire ganger mer i pensjon.

Publisert

Advokat Arild Hølland i NITO mener at det er noe som kommer positivt ut i regjeringens nye lovforslag om innskuddspensjon, men påpeker at det er kritikkverdig at selvstendig næringsdrivende ikke også inkluderes i ordningen.

Lovforslaget legger til rette for at flere studenter, vikarer o andre med korte arbeidsforhold også får pensjonsopptjening.

– Årsaken er at man får beholde oppsparte pensjonsmidler, selv om man er ansatt kortere tid enn tolv måneder. Samtidig er det mange på deltidsjobber og i lavtlønnede yrker som mister pensjonsopptjening fra jobb, ettersom det ikke blir pensjonssparing fra første krone, sier advokaten til NITOs hjemmesider.

NITO mener at det nye lovforslaget vil føre til mer i pensjon for mange arbeidstakere.

– Pensjon er det man skal leve av kanskje de siste 20-30 årene av livet sitt. Hva man tjener opp i pensjon hos arbeidsgiver har blitt enda viktigere enn før, og det er høyst varierende hvor gode ordningene i privat sektor er, sier NITOs pensjonsekspert Arild Hølland.S

Kilde: NITO