– Hemmelighold hindret offentlig innsyn og debatt

Prosessen rundt privatisering av Statens vegvesen, en tjeneste som flere hundre tusen brukere er avhengige av, er unntatt fra offentlighet. - Dette hemmeligholdet har hindret offentlig innsyn og debatt, sier president i NITO, Trond Markussen.

Publisert   Sist oppdatert

– Jeg har inntrykk av at regjeringens syn på privatisering ligger som et ideologisk bakteppe, uten at konsekvenser for trafikksikkerhet eller effektiv styring av samferdselsprosjekter er vurdert, sier Markussen til NITOs eget nettsted.

NITO er kritisk til prosessen rundt den omorganisering og fragmentering som skjer rundt Statens vegvesen. Både faglige begrunnelser og økonomiske konsekvenser mangler, uten at man kjenner konsekvensene.

Etterlyser debatt

NITO etterlyser en grundig debatt om hvilke konsekvenser det har å omorganisere en vesentlig samfunnsfunksjon som Statens vegvesen. Og det kan ikke skje uten en bred, offentlig debatt.

Negative konsekvenser

– Motivasjonen for omorganiseringen er regionreformen og andre pågående reformer, ikke en faglig vurdering av behovet for en annen struktur på veiadministrasjonen. Vi er klar over at denne reformen er besluttet og vil bli gjennomført, men påpeker at det kan gi negative konsekvenser for trafikksikkerhet og et helhetlig vegnett/infrastruktur, sier Markussen.

Kjenner ikke kostnadene

Han påpeker at det legges opp til en omorganisering der man ikke kjenner kostnadene. Dette er ikke i tråd med stortingsmeldingen om regionreformen fra oktober 2018, der det spesifikt står at kostnadene knyttet til omorganisering og endringer av oppgavene mellom ulike forvaltningsnivåer ikke er utredet, ifølge NITO.