NITO har av gitt høringsinnspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
NITO har av gitt høringsinnspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

NITO etterlyser plan for å sikre kompetansen i teknologiløftet

NITO mener det er bra at regjeringen vil trappe opp innsatsen for forskning og høyere utdanning og lanserer et teknologiløft. NITO etterlyser imidlertid en plan for hvordan vi skal sikre at landet har den rette kompetansen for å realisere dette teknologiløftet.

Publisert   Sist oppdatert

Det sier NITO i et høringsinnspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning for perioden 2019 til 2028, som skal behandles i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

– Det må settes inn virkemidler gjennom hele utdanningsløpet om vi skal sikre framtidas kompetansebehov. Teknologikompetansen må styrkes gjennom flere studieplasser og styrking av finansieringen av teknologiutdanningene. Vi trenger flere ingeniører og teknologer, med riktig kompetanse, og kontinuerlig etter- og videreutdanning av de som er i jobb.

Skal vi sikre at kompetansen vedlikeholdes og utvikles i takt med ny teknologi, må det satses kraftig på kompetanseutvikling for alle utdanningsgrupper, også de med høyere utdanning, skriver NITOs president Trond Markussen i høringsuttalelsen.

Underfinansiert utdanning

NITO er fornøyd med at regjeringen vil utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet og styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning, men mener at den varslede opptrappingen av bevilgningen til kvalitet i høyere utdanning med 250 mill kroner er for lite ambisiøs.

– Skal vi oppfylle målet om at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa, må det satses på de utdanningene som skal bidra til denne innovasjonen, nemlig ingeniør- og teknologiutdanningene. Disse utdanningene er blant de dyreste i landet, men er i dag underfinansierte, sett opp mot hva studiene faktisk koster. NITO mener derfor at finansieringen av ingeniør-, bioingeniør- og teknologutdanningene må styrkes. Organisasjonen vil øke antall IKT-studieplasser med om lag 5000 nye studieplasser innen 2021.

Styrking i helsesektoren

NITO mener også at det mangler en strategi for å løse behovet for ingeniører og teknologer i sykehusene. Det er blant annet forventet mangel på bioingeniører. Det finnes dessuten teknologi som ikke er tatt i bruk. Dette skyldes i følge NITO at det mangler både kompetanse og ressurser i sykehusene. Dette kan blant annet rettes på ved å dra nytte av teknologioverføring fra petroleum til helse.

I høringsinnspillet viser NITO til et samarbeidsprosjekt med Sunnaas sykehus, Intervensjonssenteret på Rikshospitalet og Norway Health Tech, som et eksempel på innovasjon og digitalisering i helsesektoren. Organisasjonen er imidlertid misfornøyd med at prosjektet står i fare for å bli lagt ned på grunn av manglende finansiering, heter det blant annet i NITOS høringsinnspill av ellevte januar i år.

Les hele høringsinnspillet fra NITO