Bør arbeidstagere være tilgjengelig døgnet rundt? Debatten gikk i Sandefjord. Foto: Jathushiga Bridget Rajah og Christina Gulbrandsen
Bør arbeidstagere være tilgjengelig døgnet rundt? Debatten gikk i Sandefjord. Foto: Jathushiga Bridget Rajah og Christina Gulbrandsen

Podcast: Tilgjengelig for arbeidsgiver 24/7

Teknologi gjør det mulig å være tilgjengelig døgnet rundt. Hva gjør det med arbeidslivet? Og hvem har ansvar for å sette grenser?

Sebastian Holsen, journalist, NITO Refleks

 

Samfunnet forandrer seg i takt med teknologiutviklingen, og smarttelefoner, internett-tilgang og sosiale medier gjør oss mer tilgjengelig enn noen gang. Det påvirker arbeidslivet vårt, og nye grenser skal trekkes opp.

Hva forventes av en arbeidstager? Hvor tilgjengelig skal du være og hvem har ansvar for å sette grenser?

Nettopp spørsmålet: «Teknologien gjør at vi blir mer og mer tilgjengelige som arbeidstagere – hva gjør det med arbeidslivet?» ble diskutert, da vi inviterte til debatt på torget i Sandefjord, torsdag 10. august klokken 14:00.

I panelet satt Jon Grimsgaard (NHO), Bjørn Ole Gleditsch (ordfører, Sandefjord), Marit Gogstad (daglig leder, Sandefjord næringsforening) og Harald Olsen (distriktssekretær, LO Vestfold).

Hør debatten som podcast:

 

 

 

- Sett grenser for familie og venner

Strømme er rådgiver i NHO Vestfold. Hun synes at det er viktig å diskutere hvor tilgjengelige arbeidstagere skal være i arbeidslivet.

- Mange elsker jobben sin. De føler de skaper verdier, og ønsker å være serviceinnstilt mot kunder og det nettverket de tilhører, sier hun og legger til:

- Da er det lett å glemme at du ikke bare skal sette grenser for deg selv, men at de grensene også skal ta vare på venner og familie.

- Viktig med tydelige grenser

Olsen er distriktssekretær i LO Vestfold. Han mener det krever mye selvdisiplin hos arbeidstagere å si til den som ringer dem utenom arbeidstid å si «dette kan løses i morgen».

- Tilgjengeligheten gjør at vi lettere kan håndtere en krise. Samtidig tenker jeg at det er mange ting som kan løses dagen etter, sier Olsen.

- Det er viktig å ha tydelige grenser. Det er viktig at arbeidsgiver og arbeidstager tar en samtale og blir enige om hvor grensen går. Usikkerhet er ingen oppskrift for suksess, supplerer Strømme.

- Irritert om vi ikke får svar

Både hun og Olsen mener det er arbeidsgiver ansvar å ta denne samtalen med sine arbeidstagere. Begge mener økt tilgjengelighet har sine fordeler og ulemper.

Olsen, som kommer fra arbeidstagerorganisasjonen LO, mener den økte tilgjengeligheten kan gjøre arbeidstiden mer fleksibel. Strømme, som kommer fra Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, sier det skaper nærere relasjoner mellom bedrifter og kunder.

- Det er skapt en forventning om at alt skal kunne løses umiddelbart. Derfor blir vi irriterte om vi ikke får svar med en gang. Slik var det ikke i «gamledager». Da var det en klar grense mellom hva som var arbeidstid og hva som var fritid, sier Olsen, som mener det er behov for reguleringer.

- Om bare noen tar problemene med tilgjengelighet på alvor vil de få dårligere konkurransevilkår, sier Olsen.

Hvordan regulere det?

Han mener derfor at tilgjengelighet må bli en del av arbeidsmiljøloven, på lik linje med regulering av nattarbeid og hvor mange timer du kan jobbe.

- Arbeidsmiljøloven er like mye til for å beskytte arbeidstager fra seg selv som fra arbeidsgiver, sier Olsen.

Strømme er ikke enig. Hun ønsker ikke at tilgjengelighet blir en del av arbeidsmiljøloven, men mener det isteden bør tilpasses den enkelte arbeidsplass. Hun vil at lokale forhold, bransje og bedriftens størrelse skal spille en viktig rolle i slike avtaler.

- Avtaler må inngås i ordnende former, derfor er det bekymringsfullt at antall fagorganiserte arbeidstagere har sunket de siste årene, sier Strømme.

- Vi må ikke ta for gitt at arbeidslivet fungerer. Uten organisasjonene, mister vi samtidig tryggheten i arbeidslivet. Det er det ingen som er tjent med, legger hun til.