Lønnsoppgjøret på 1-2-3

Direktør i NITO for forhandlinger og arbeidsliv Siri Røine forklarer ord og uttrykk som brukes i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Frontfag, tariffavtale, etterslep, økonomisk ramme, lønnsglidning, mekling, overenskomst, likelønnspott, årslønnsvekst, frontfagsmodellen, stillingskode, lønnsnemd, hovedavtale, generelt tillegg. Det er mange vanskelige ord og uttrykk som brukes i forbindelse med lønnsoppgjøret. I denne videoen forklarer NITOs Siri Røine noen av dem.