Foto: Christina Gulbrandsen
Foto: Christina Gulbrandsen

Roboter fikk produksjonen fra Kina til Gjøvik

- Robotene gjør akkurat det samme hver dag. De har aldri en dårlig dag.

Tekst: Christina Gulbrandsen, ansvarlig redaktør NITO Refleks

 

Thomas Wasenden er produksjonssjef for Neuman Aluminium Raufoss. Han trives med å snakke om industrieventyret i Gjøvik.

Hjem igjen

Tidligere ble hjuloppheng til Volvo-biler produsert i Kina. Nå produseres delene til det europeiske markedet lokalt, mens de i Kina fortsetter med produksjonen til det asiatiske markedet.

Å flytte produksjonen hjem skaper lokale industriarbeidsplasser. I Hunndalen arbeider det fem-seks ingeniører og ledere, og rundt 25 operatører. Godt hjulpet av rundt 15 roboter.

Foto: Christina Gulbrandsen
Foto: Christina Gulbrandsen

For det er robotene som i stor grad sørget for at Norge utkonkurrerte Kina i dette tilfellet. For høy grad av automatisering fører til høy produktivitet og raskere og billigere produksjon. Automatiseringen gjør blant annet at det i løpet av hvert skift kun er en femtedel av antall ansatte i Hunndalen enn det som var tilfellet i Kina.

Trodde Kina var best

Wasenden er tydelig stolt når han forteller om det han kaller den gode historien, nemlig hvordan produksjonen ble hentet hjem til Norge fra Kina. Nærmere bestemt til Hunndalen i Gjøvik.

Foto: Christina Gulbrandsen
Foto: Christina Gulbrandsen

- Den opprinnelige planen var å produsere hjulopphenget i Norge, men så ble det bestemt at produksjonen skulle flyttes til Kina. Man mente det krevde for høye investeringer med produksjon i Norge. Konklusjonen var at det i Kina var både plass, folk og muligheter for produksjon, sier produksjonssjefen.

Vi må legge til rette for at dagens unge velger utdanning rettet mot jobber med høyt teknisk nivå.

Vurderte så Øst-Europa

Etter et drøyt år med produksjon i Kina ble det foretatt en gjennomgang. Da viste det seg at løsningen med produksjon i Kina ikke var så lønnsom som først tenkt.

- Vi måtte gjøre noe. Det ble vurdert å flytte produksjonen til Øst-Europa, for der var det billig arbeidskraft, plass og mye folk å ta av, sier Wasenden og fortsetter:

- Men ledelsen i Neuman aksepterte ikke dette alternativet, fordi etableringen i Slovakia i 2015 hadde vist at det ikke var så lett med kunnskap- og kompetanseoverføring.

Penger avgjorde

Han forteller at det i Hunndalen tar 25 sekunder å lage ett hjuloppheng, mot 92 sekunder i Kina, og at 16 operatører i Norge drifter det 40 gjorde i Kina.

Foto: Christina Gulbrandsen
Foto: Christina Gulbrandsen

- Forskjellene er store når automatisert produksjon blir tatt i bruk på rett måte, sier Wasenden og legger til:

- Da ledelsen så det var penger å hente ble det bestemt å flytte produksjonen til Hunndalen.

Robotisering

Wasenden sier at de gjennom å minimalisere bruken av manuelt arbeid øker kvaliteten og stabiliteten i produksjonsprosessen.

- Robotene gjør akkurat det samme hver dag. De har aldri en dårlig dag. De kan selvfølgelig ha en dårlig dag, men da må noen reparere dem. Det gir bedre forutsigbarhet, sier han og fortsetter:

- Tidligere måtte en person hente deler, nå gjør robotene det. Dermed slipper operatørene slitasjeskader og monotont arbeid. Nå består jobben deres av å tilrettelegge for roboten, mens roboten gjør mest mulig på kortes mulig tid for best mulig produksjon.

Foto: Christina Gulbrandsen
Foto: Christina Gulbrandsen

Wasenden gleder seg til at kamerakontrollen blir så bra at delene bare kan ligge i hulter til bulter i en kasse og at kamera gir roboten beskjed om hvilken del den skal ta.

- Ennå er ikke teknologien god nok, men det blir den om noen år. Da kan roboten erstatte enda mer manuelt arbeid, sier han og legger til:

- Vi jobber med å effektivisere hverdagen til alle ansatte på best mulig måte.

- Stor etterspørsel

Det er det privateide østeriske konsernet Neuman som eier Neuman Aluminium Raufoss AS. Det er på underavdelingen i Hunndalen at det produseres hjuloppheng i aluminium til Volvo, og nettopp hjuloppheng i aluminium er det Raufoss Technology kan best. 

Foto: Christina Gulbrandsen
Foto: Christina Gulbrandsen

- Vi skal produsere mest mulig kostnadseffektivt. En automatisert produksjon sørger for at vi produserer så sikkert som mulig med så få kvalitetsutfordringer som mulig, sier Wasenden.

- Vi bruker mye tid på å sørge for rett produksjonsmetode. For å få full kontroll på produkt og prosessutvikling, velger vi våre leverandører og samarbeidspartnere med omhu, legger han til.

Industrijobber blir ofte omtalt som trauste, kjedelige og møkkete.

2,5 millioner

Til de nye lokalene i Hunndalen ble det investert rundt 50 millioner i maskiner og utstyr, og når produksjonen er i gang for fullt, etter planen sommeren 2018, vil det produseres rundt 2,5 millioner enheter årlig.

- Det kommer stadig flere bilder på markedet, og aluminium er et etterspurt materiale fordi vekten er lav og det tåler mye. Uansett hvilket bilmerke du vil ha, er ønsket så lette biler som mulig, sier Wasenden.

Når en ordre er i boks, blir det produksjon av store serier de neste fem-seks årene. I tillegg plikter de å kunne levere reservedeler de neste 15-20 årene.

- I tilfelle en bil krasjer og de trenger en ny del fra oss, så skal vi kunne levere. Derfor må vi ikke bygge om for mye eller kaste verktøy innenfor den tiden kunden har bestemt, sier Wasenden.

Gode teknologer og ingeniører med kompetanse innen automatisering og digitalisering blir mer og mer viktig.

Roser klyngene

Raufoss Industripark har over 100 år med industrihistorie. I dag er det nærmere 40 ulike bedrifter med rundt 3000 ansatte. Wasenden trekker frem klyngesamarbeidet.

- Det skaper gode samarbeidsmiljøer, attraktive arbeidsplasser, sørger for kompetanse og innovasjon. I tillegg er vi del av noe større, og det øker troverdigheten overfor kunder og internasjonale eiere.

Kompetanseutfordring

Samtidig trekker han frem utfordringen med å få tak i ansatte. 

- Vi trenger ansatte med fagbrev og teknisk bakgrunn. De som kan jobbe med robotosering. De må forstå hvorfor ting skjer og hvorfor ting stopper opp, sier produksjonssjefen og fortsetter:

- Gode teknologer og ingeniører med kompetanse innen automatisering og digitalisering blir mer og mer viktig. Det er ikke så mange av dem i Norge i dag.

Foto: Christina Gulbrandsen
Foto: Christina Gulbrandsen

- Ikke traust og kjedelig

Han er opptatt av at norsk industri skal markedsføre jobbmulighetene.

- Norsk industri er høyst levende. Vi må legge til rette for at dagens unge velger utdanning rettet mot jobber med høyt teknisk nivå. Vi må også sørge for at de som er skolelei skjønner viktigheten av teknisk utdanning og det å ta fagbrev innenfor industrien, sier Wasenden og understreker:

- Industrijobber blir ofte omtalt som trauste, kjedelige og møkkete. Nå er det lyst, rent og høyt tempo på grunn av robotene. Det er flust av muligheter for spennende arbeid. 

- Norsk industri er høyst levende, sier Thomas Wasenden, produksjonssjef for Neuman Aluminium Raufoss. Foto: Christina Gulbrandsen
- Norsk industri er høyst levende, sier Thomas Wasenden, produksjonssjef for Neuman Aluminium Raufoss. Foto: Christina Gulbrandsen

Flere søkere fra Vestlandet

På spørsmål om det er krevende å få ansatte med rett kompetanse til å ville flytte til innlandet for å arbeide, så svarer Wasenden dette:

- Vi ser en veldig stor økning i i søkere fra Vestlandet. Det er bra siden det er veldig mye god kompetanse fra olje og gass. Mange ønsker å flytte, men jeg skjønner godt at det kan være vanskelig, dersom det ikke bare er du som skal flytte, men også resten av familien, og at det da er flere enn deg som trenger jobb.