Ny rapport hevder at Oslo på et internasjonalt nivå har blitt mer næring- og entreprenørvennlig, og at etterspørselen etter å investere i området forblir høyt.
Ny rapport hevder at Oslo på et internasjonalt nivå har blitt mer næring- og entreprenørvennlig, og at etterspørselen etter å investere i området forblir høyt.

Ny rapport: Oslo anses som en verdensledende teknologimetropol

«Oslo State of the City» hevder Oslo har fornyet sitt renommé.

Publisert
Kjetil Lund er byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.
Kjetil Lund er byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Oslo Business Region har i deres arbeid med promotering av Oslo til internasjonale aktører publisert rapporten «Oslo: State of the city». 

– Denne rapporten bekrefter at det nå er optimisme og tilvekst i næringslivet i Oslo. Det startes bedrifter som aldri før, i et omfang som er enestående i Norge, sier byråd for næring og eierskap i Oslo, Kjetil Lund, til Aftenposten.

Rapporten hevder det nå er optimisme og tilvekst i næringslivet i Oslo.
Rapporten hevder det nå er optimisme og tilvekst i næringslivet i Oslo.

Den årlige rapporten skal gi en indikator på hvor attraktiv Oslo by og region er for investorer og etablering av næringsliv, og resultatene skal være basert på 400 referansemålinger og 20.000 datapunkter. 

Rapporten hevder Oslo har opparbeidet seg et fornyet renommé som en metropol i fronten for århundrets globale saker, der blant annet teknologi og klimaforandringer trekkes frem. 

Oslo med negativ utvikling

Terje Wessel er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
Terje Wessel er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Vekst i Oslo kommer fra vekst i Norge som helhet, mye på grunn av olje, forklarer Terje Wessel, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO til Aftenposten:

– Hoveddelen av veksten i Oslo må derfor tilbakeføres til den sterke norske økonomien

– Det er altså mulig å lage veldig mye fin statistikk, så jeg skjønner at Oslo kan komme godt ut i en slik rapport. Men det er en del negative momenter ved Oslo som kanskje ikke fanges opp i statistikken, sier han til Aftenposten:

– Oslo har hatt en negativ utvikling med økt fattigdom, økt økonomisk segregering og lav stabilitet i endel bomiljøer for barnefamilier. Oslo har heller ikke klart å redusere inntektsulikheten, som har bitt seg fast på et mye høyere nivå enn i resten av landet.

Kjetil Lund forsikrer Aftenposten om at byrådet er opptatt av ulikhet og bomiljø, selv om tematikken ikke kommer frem i rapporten:

– Det er ikke slik at denne rapporten bærer hele sannheten eller er det eneste vi legger til grunn når vi lager politikk. Ting kan måles ulikt, men jeg føler meg veldig trygg på at det er riktig at det spirer og gror i Oslos næringsliv, sier han til avisen.