Julie Dybvik kritiserer Oslo universitetssykehus for lite investering i ny teknologi og ingeniører. Her bilde av Radiumhospitalet.
Julie Dybvik kritiserer Oslo universitetssykehus for lite investering i ny teknologi og ingeniører. Her bilde av Radiumhospitalet.

Kritiserer sykehus: – For få toppledere med tung teknologiforståelse

Julie Dybvik mener ledelsen har en for kortsiktig tankegang.

Publisert   Sist oppdatert
Julie Dybvik er foretakstillitsvalgt i NITO ved Oslo universitetssykehus (OUS).
Julie Dybvik er foretakstillitsvalgt i NITO ved Oslo universitetssykehus (OUS).
Fra OUS HFs markedsføringsvideo «Medisinteknikk - verdens viktigste ingeniører».
Fra OUS HFs markedsføringsvideo «Medisinteknikk - verdens viktigste ingeniører».

– Min erfaring, og våre medlemmers erfaring, er at teknologiforståelse hos ledelsen er en forutsetning for å få realisert mulighetene. Dessverre er det for få toppledere som har tung teknologiforståelse, sier Julie Dybvik, foretakstillitsvalgt i NITO ved Oslo universitetssykehus (OUS), til Ingeniørenes stemme.

Hun mener en manglende tung teknologiforståelse resulterer i for liten prioritering av teknologiutvikling og investering i ingeniører på sykehus.

– Slik finansieringssystemet er lagt opp, blir resultatet manglende forutsigbarhet og langsiktig planlegging, både organisatorisk og teknologisk. Mange av utviklingsstillingene er i stor grad ekstern finansiert og når prosjektene er ferdig, har man ikke råd til å ansette ingeniørene fast. Det er en kortsiktig tankegang sett i forhold til behovet, og ikke minst kostbart når det tar mellom 9-12 mnd i de fleste stillinger å få en ingeniør selvgående.

– I bunn og grunn handler dette om å ta ut innovasjonsevnen hos den enkelte ansatte, tenke langsiktig ved å investere i flere ingeniører og teknologer. Jeg savner den langsiktige tankegangen hos ledelsen i sykehusene. Vi trenger derfor våkne politikere som tør å satse framtidsrettet og krever av sykehusene skal gjøre likeså.

Uenige om hvor ledelsen står

HR-direktør ved OUS, Morten Meyer, mener det ledelsen fokuserer mye på teknologi og at de ser behovet for flere ingeniører.
HR-direktør ved OUS, Morten Meyer, mener det ledelsen fokuserer mye på teknologi og at de ser behovet for flere ingeniører.
Fra OUS HFs Youtube-video fra karrieredagen 2017.
Fra OUS HFs Youtube-video fra karrieredagen 2017.

– Vi hører ofte om behovet for leger og sykepleiere, men ledelsen sier sjeldent noe om behovet for teknologer, sier Dybvik. 

HR-direktør ved OUS, Morten Meyer, sier seg uenig i kritikken fra Dybvik:

– Vi ser at utviklingen allerede påvirker kompetansesammensettingen i vår virksomhet, der behovet for teknologer er økende. Temaet omtales derfor i sykehusets utviklingsplan og i våre kompetanse- og rekrutteringsstrategier.

I april publiserte OUS Utviklingsplan 2035 og i oppsummeringen står det:

«Medisinsk forskning og innovasjon vil bringe fram nye behandlingsmuligheter. OUS er Norges største universitetssykehus og vil gjennom sin rolle i helsetjenesten og medisinsk forskning, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, bidra sterkt til denne utviklingen. Samarbeidet med Universitetet i Oslo om utvikling av ny teknologi og ny behandling har hatt og vil i framtiden ha stor betydning.»

– Teknologiutvikling og det fremtidige behovet for teknologer var også et sentralt tema på vår karrieredag som ble avholdt på Rikshospitalet i november 2017, sier HR-direktøren.

I deres beskrivelse av det dedikerte tech-området på karrieredagen markedsfører sykehuset med følgende:

«Nesten ingen aktivitet ved OUS finner sted uten teknologisk assistanse. Vår hverdag preges av stadig mer og mer avanserte teknologiske hjelpemidler. Å hevde at ingeniører tar over for legene ved norske sykehus, er kanskje å dra det litt langt, men at det blir flere og flere tekniske ansatte her ved OUS er sant.»

– Får ikke tilbudt pasientene det nyeste

Fra OUS HFs Youtube-video fra karrieredagen 2017.
Fra OUS HFs Youtube-video fra karrieredagen 2017.

Dybvik mener utfordringene med prioritering av teknologi kommer som følge av at helseforetakene nedprioriterer teknologi når alle utgiftsposter blir samlet i samme budsjett.

– Ta for eksempel medisinsk teknisk utstyr. Selv om man investerer i nytt medisinsk teknisk utstyr er vi fortsatt ikke oppe i en ramme som gjør at gjennomsnittsalderen på utstyret går ned. Det vil si at vi får ikke tilbudt pasientene det nyeste innenfor den teknologiske utviklingen. Teknologien går fremover uansett og det er selvsagt ikke realistisk at man til enhver tid vil ha alt det nyeste på markedet, men det er en balansegang, sier hun.

Meyer mener ledelsen i OUS ofte diskuterer utviklingen teknologi gir: 

– Oslo universitetssykehus er en teknologiintensiv virksomhet innen en rekke områder med utstrakt bruk av medisinskteknisk utstyr og avanserte IKT-systemer i pasientbehandling og forskning. Mulighetene teknologien gir for utviklingen av sykehuset er derfor et hyppig tema i sykehusets ledergruppe og var også tema på vårt årlige budsjettseminar i mars 2018.