Trond Lien. Pressefoto: OED/Scanpix
Trond Lien. Pressefoto: OED/Scanpix

- Den nye oljen finnes ikke

I kontrast til hva ledighetstallene fra Nav viser, mener olje- og energiministeren at ledighet blant ingeniørene har flatet ut.

Byline: Christina Gulbrandsen

 

Trond Lien (Frp) mener det blir vanskelig å finne en ny næring som vil sikre velferdsgodene på samme måte som oljeindustrien.

- Den nye oljen finnes ikke. Ingen andre næringer vil kunne gi samme superprofitt. Fiskeri, havbruksnæringen og fornybar kraftproduksjon vil skape betydelige verdier, men vil likevel ikke være i nærheten av samme verdiskaping. Vi må derfor fortsatt høste av ressursene på soklene, sier han og understreker:

- Det er ikke opptil de politiske partiene å si hva vi skal leve av i fremtiden. Storting og regjering må legge til rette for næringsvirksomhet og industri, men det er næringslivet og industrien selv som må skape arbeidsplassene. Hva vi skal leve av i fremtiden bør medlemmene i NITO ha svaret på. Det jeg vet er at vi ikke kan finansiere velferdsstaten med arbeidsplasser som må subsidieres.

- Arbeidsledigheten er redusert

Lien mener arbeidsledige ingeniører bør være aktive arbeidssøkere, styrke kompetansen sin og ta utdannelse.

- Regjeringen har gjort det lettere å kombinere studier med ledighetstrygd, mener han.

- Arbeidsledigheten er redusert, sysselsettingen er høyere enn i 2014 og flere regioner etterspør arbeidskraft, legger olje- og energiministeren til.

- Det stemmer ikke. Bare i Møre og Romsdal har arbeidsledigheten blant ingeniørene blitt doblet på et år. Tallene fra Nav i november viser at ledigheten for ingeniører og IKT-yrker fortsetter å stige på landsbasis, sammenlignet med november i fjor er det en vekst på 21 prosent.

- Jeg har ingen problemer med å anerkjenne at det har vært vekst i arbeidsledigheten for ingeniører og for andre yrker, men regjeringen har lagt til rette for å få ledige i jobb. Det er mer sysselsetting og arbeidsledigheten er i ferd med å flate ut, sier Lien.

- Lys i enden av tunnelen

Ifølge Lien er det viktig at kostnadene i olje- og gassindustrien fortsatt reduseres.

- Det er også viktig at kapasitet og kompetanse beholdes i industrien samtidig som kostnadene reduseres.

- Du tror nedgangen snur?

- Vi har allerede fastslått at det har snudd. Mange bedrifter knyttet til olje og gass vil møte utfordringer fremover, men flere ser lys i enden av tunnelen.

- Går kostnadsreduksjonene på bekostning av sikkerhet?

- Jeg har merket meg at Petroleumstilsynet sier dette er noe de er nødt til å følge tett med på, samtidig er jeg helt tydelig på at det er mulig med kostnadsreduksjoner uten at det går på bekostning av tryggheten for dem som jobber offshore. Industrien må gjøre sine kutt.

Ingen kommentar

Lien vil ikke svare på spørsmål om regjeringen gjør nok for arbeidsledige ingeniører.

- Det tilhører ikke mitt departement.

- Flere steder i landet, blant annet Møre og Romsdal, Rogaland og Hordaland, har både utdanning og næringsliv vært rettet inn mot olje- og gassindustrien etter politikere og regjeringers ønske. Nå sliter industrien, mange mister jobbene, hvilket ansvar sitter da du som olje- og energiminister med? Og hvordan skal du skjøtte dette ansvaret?

- Jeg kjenner meg ikke igjen i historiebeskrivelsen din.

- Må redusere klimagassutslipp

Olje- og energiministeren mener petroleum blir viktig i mange ti år til. 

- Spesielt norsk gass vil være en viktig del av den globale energiforsyningen. 

- Hva tenker du om det grønne skiftet? Og hvordan passer olje- og gassindustrien inn i dette?

- Det er ingen tvil om at vi må redusere klimagassutslipp, samtidig som vi øker energiproduksjonen globalt. Kompetansen som finnes i olje- og gassindustrien i dag blir viktig for å få til en mer effektiv produksjon av energi. Vi må også øke produksjonen av fornybar energi, sier Lien og fortsetter:

- Det er en kjensgjerning at norsk gass i stor grad vil erstatte kullkraft i Europa. Det bidrar til bedre lokalmiljø og lavere klimautslipp.