Illustrasjon: Nico Wahl
Illustrasjon: Nico Wahl

Hva tenker ingeniører og teknologer om...

...politikernes gjennomføringskraft, evne til å tilrettelegge nok arbeidsplasser og har de tillitt til de folkevalgte?

SPØRSMÅL:
Tror du politikerne har
gjennomføringskraft til
å håndtere en økende grad
av arbeidsledighet blant
ingeniører?

SVAR:
Nei 53,3 %
Ja 23,2 %
Vet ikke 23,4 %

SPØRSMÅL:
Tror du politikerne vil klare
å tilrettelegge for nok arbeidsplasser
de neste fire årene?

SVAR:
Nei 48,9 %
Ja 23,8 %
Vet ikke 27, 2 %

SPØRSMÅL:
Har du tillit til politikerne?

SVAR:
Ja 38,2 %
Nei 38,2 %
Vet ikke 23,6 %

Kilde: Partiundersøkelsen 2017, Ingeniørenes stemme.
Illustrasjon: Nico Wahl