Illustrasjon: Nico Wahl
Illustrasjon: Nico Wahl

Hva tenker ingeniører og teknologer om...

...arbeidsmarkedet, arbeidsledighet og regelverk tilpasset en digital verden?

SPØRSMÅL:
Hvordan tror du arbeidsmarkedet
vil bli for ingeniører og teknologer
de neste fire årene?


SVAR:
Omtrent som nå 55,3 %
Bedre 30,0 %
Dårligere 10,1 %
Vet ikke 4,6%


SPØRSMÅL:
Tror du arbeidsledigheten
blant ingeniører
vil øke de neste fire årene?


SVAR:
Nei 58,2 %
Ja 20,8 %
Vet ikke 21,0%


SPØRSMÅL:
Har vi et godt nok regelverk
for arbeidslivet tilpasset
nye organisasjonsformer
og en mer digital
verden?


SVAR:
Nei 51,1 %
Ja 15,2 %
Vet ikke 33,7 %

 

Kilde: Partiundersøkelsen 2017, Ingeniørenes stemme.
Illustrasjon: Nico Wahl