Illustrasjon: Nico Wahl
Illustrasjon: Nico Wahl

Hvilke saker er viktigst?

Ingeniører og teknologer har gitt sin stemme.

SPØRSMÅL:
Hva er den viktigste politiske saken for deg?

SVAR:

 • Tiltak mot arbeidsledighet 15,5 %
 • Grønt skifte/klima 11,6 %
 • Jobbsikkerhet 11,4 %
 • Helse og velferd 11,3 %
 • Gode pensjonsrettigheter 6,3 %
 • Tilrettelegging for innovasjon
 • på arbeidsplassen 6,1 %
 • Kvalitet på utdanningen 5,8 %
 • Mer penger til forskning 4,9 %
 • Kampen mot sosial dumping 3,4 %
 • Retten til faste ansettelser 3,0 %
 • Satsing på realfagsrekruttering 2,4 %
 • Kommunesammenslåing 2,3 %
 • Bedre lønnsvilkår 1,6 %
 • Digitalisering av offentlig sektor 1,6 %
 • Utbygging av Lofoten/Vesterålen 1,4 %
 • Lavere skatter 1,3 %
 • Borgerlønn 1,0 %
 • Outsourcing 1,0 %
 • Styrking av IKT-kunnskap 0,9 %
 • Bompenger 0,4 %
 • Annet 6,9 %

 

Kilde: Partiundersøkelsen 2017, Ingeniørenes stemme.
Illustrasjon: Nico Wahl