Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

- Ingeniører og teknologer er avgjørende for å løse miljøutfordringer

Ny rapport peker på hvordan samfunnet vårt kan bli mer bærekraftig.

Christina Gulbrandsen, ansvarlig redaktør, Ingeniørenes stemme

 

- Klimatrusselen er vår tids største utfordring. Vi mener ingeniører og teknologer er blant de som er best i stand til å håndtere miljøproblematikk. Ingeniør- og teknologkompetanse er avgjørende for å løse miljøutfordringer, sier Trond Markussen, president, NITO.

Derfor lanserer NITO rapporten «Grønn ingeniørkunst» den 10. oktober. I tillegg til å synliggjøre konkrete klima- og miljøtiltak som kan gjennomføres innen forskjellige sektorer i Norge, viser rapporten hvilke satsingsområder ingeniører og teknologer mener kan bidra til bærekraftig utvikling.

Kunstig intelligens

NITO har spurt over 3000 ingeniører og teknologer om hvilke løsninger de har mest tro på.

- Politikere og beslutningstagere bør se til disse svarene. Ikke alt må være nytt, det er mye som kan gjøres for å forbedre eksisterende løsninger, sier Markussen.

- Et viktig funn er at vi med kunstig intelligens sannsynligvis vil kunne håndtere komplekse problemstillinger på en helt ny måte enn tidligere og med hjelp av eksisterende teknologier, legger han til og lover at dette vil belyses nærmere når rapporten blir lansert.

- Nødvendig med tettere samarbeid

I rapporten kommer det blant annet frem at ingeniører og teknologer har stor tro på fornybar energiproduksjon, og at mange av ingeniør- og teknologstudentene ønsker å arbeide i fornybarbransjen.

- Et av hovedfunnene er at fremtidens ingeniør- og teknologutdanninger i større grad er nødt til å inkorporere tverrfaglige perspektiver. Det vil si at fagansvarlige og de ansvarlige for strategisk planlegging i utdanningssystemene er nødt til å ta hensyn til at tekniske så vel som ikke-tekniske dimensjoner blir en del av opplæringen, sier Markussen og fortsetter:

- Samtidig må miljøperspektiver i større grad integreres i ingeniør- og teknologutdanninger, og det vil være nødvendig med et tettere samarbeid mellom universitet og høgskoler og privat og offentlig næringsliv.

- Kreative løsninger

Markussen mener at tekniske løsninger på klimautfordringer og redusert bruk av fossil energi er oppgaver for ingeniører og teknologer.

- Våre medlemmer kan analysere, konstruere og sørge for at tekniske løsninger blir implementert. Ingeniører og teknologer vil blant annet kunne bidra til energieffektive produksjonsprosesser, nullutslippsbygg, kjøretøy med lavt forbruk og andre kreative løsninger, sier han.

Intelligent bærekraft

Rapporten blir lansert under konferansen Intelligent bærekraft, morgenen den 10. oktober.

Da vil professor Andre Jamison, Loek Vredenberg, CTO i IBM Norge, Jørild Svalestuen i Gassnova og Vegard Østli fra Transportøkonomisk institutt utforske grønn ingeniørkunst, hvordan kunstig intelligens kan redde planeten, Co2-fangst og -lagring og betydningen av ny teknologi for oppfyllelse av nullvekstsmålet.

I tillegg stiller klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), miljøpolitisk leder i WWF Ingrid Lomelde, tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) og NITO-president Trond Markussen i en sofasamtale om intelligent bærekraft. 

Trykk her for mer informasjon om konferansen.