Illustrasjon: Nico Wahl
Illustrasjon: Nico Wahl

Ingeniører og teknologer vil stemme annerledes i år

Sjekk hvilke partier de har mest tro på.

SPØRSMÅL:
Hvis det hadde vært stortingsvalg i dag, ville
du helt sikkert avgitt stemme, kanskje avgitt
stemme eller ville helt sikkert ikke stemt?

SVAR:
Helt sikkert avgitt stemme 93,7%
Kanskje avgitt stemme 4,9%
Ville helt sikkert ikke stemt 1,3%

SPØRSMÅL:
Hvis det hadde vært stortingsvalg
i dag, hvilket parti
ville du stemt på?

SVAR:
Arbeiderpartiet 26,3%
Høyre 23,9%
Fremskrittspartiet 12,5%
Senterpartiet 10,9%
Sosialistisk Venstreparti 6,1%
Miljøpartiet De Grønne 3,6%
Venstre 3,5%
Rødt/RV 3,1%
Kristelig Folkeparti 2,1%
Vet ikke 5,2%
Ønsker ikke å oppgi 1,1%
Annet 1,1 %
Ville ikke stemt 0,4%

SPØRSMÅL:
Hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget i 2013?

SVAR:
Høyre 28,4 %
Arbeiderpartiet 26,3 %
Fremskrittspartiet 11,5 %
Venstre 6,1 %
Sosialistisk venstreparti 5,7 %
Senterpartiet 5,1 %
Kristelig Folkeparti 3,2 %
Rødt/RV 2, 2 %
Miljøpartiet De Grønne 1,8 %
Stemte ikke 6,0 %
Ønsker ikke å oppgi 1, 9 %
Vet ikke 1,1 %
Annet 0,6 %

 

Kilde: Partiundersøkelsen 2017, Ingeniørenes stemme.
Illustrasjon: Nico Wahl