Silvija Seres vil at flere jenter skal engasjere seg i teknologi. Er du mellom 15 og 19 år kan du bli med på vår konkurranse og vinne tur til den store teknologikonferansen i Portugal.
Silvija Seres vil at flere jenter skal engasjere seg i teknologi. Er du mellom 15 og 19 år kan du bli med på vår konkurranse og vinne tur til den store teknologikonferansen i Portugal.

– Vi må bruke alle de gode hodene vi har. Ikke bare halvparten, og ikke bare de som tenker likt

Det er grunnen til at Silvija Seres er en pådriver for å få flere jenter inn i teknologiens verden.

  • Navn: Silvija Seres
  • Alder: 46 år
  • Bosted: Hosle, Bærum
  • Stilling: Styremedlem og investor
  • Beste teknologiske oppfinnelse? Algoritmeoptimalisering som jeg drev med for 20 år siden, under min doktorgrad. En del programmer innen nettverkssikkerhet.

Av: Christina Gulbrandsen, ansvarlig redaktør, Ingeniørenes stemme

 

– Teknologi er den viktigste skapelsesarenaen for fremtiden, kodere skriver om verden, både på teknologisk- og samfunnsnivå, sier Seres og fortsetter:

– Teknologi er den viktigste maktarenaen og læringsarenaen for fremtiden, og hverken jenter eller samfunnet har råd til å gå glipp av halvparten av de beste hodene og deres forskjellige og unike perspektiver på alt.

Visste du at den viktigste faktoren for hvor godt en jente klarer seg i matte er hennes mors holdning til faget, og hennes oppfatning av hvor god datteren er i matematikk?

– Hvorfor ble du opptatt av teknologi?

– Jeg kommer fra et land (tidligere Jugoslavia, journ. anm.) der man ikke har råd til å kokettere med at kvinner ikke liker eller ikke kan teknologi. For å ha råd til et normalt liv må begge foreldre jobbe i relativt godt betalte jobber, og da blir det kamp om studieplasser og jobber innen medisin og ingeniørfag, sier Seres og legger til:

– Jentene sloss for disse plassene minst like bestemt som gutta. Det fantes ingen tanker om at teknologiyrker ikke var feminine. Forresten, visste du at den viktigste faktoren for hvor godt en jente klarer seg i matte er hennes mors holdning til faget, og hennes oppfatning av hvor god datteren er i matematikk? Våre mødre viste vei og heiet på oss innen teknologifagene helt fra barnehagealder.

- Teknologi bygger om samfunnet vårt

Seres understreker at teknologi er «den viktigste megatrenden og drivkraften i vårt samfunn».

– De som kan og gjør teknologi bygger nå om samfunnet vårt fra bunnen av. Vi kan ikke la Silicon Valley gjøre hele jobben for oss. Vi må finne vår unike reise i denne omveltningen, og vise verden hvor godt det kan gjøres for samfunnets langsiktige vekts.

Det er vi, teknologer, som må se nye muligheter og skape tjenester som betjener dem.

– Hva slags produkter, tjenester og teknologi tror du det blir behov for i fremtiden?

– Jeg tror det er umulig å spå, siden våre forbrukerpreferanser skapes om i takt med tilgang til ny teknologi. Software spiser ikke verden, den skaper den på nytt. Det er vi, teknologer, som må se nye muligheter og skape tjenester som betjener dem.

Kunstig intelligens

Hun mener det ikke holder å si at man skal lytte til kundene.

– Henry Ford sa «hadde jeg spurt mine kunder hva de vil ha, ville de sagt raskere hester.» Og Steve Jobs sa «det er ikke kundenes jobb å vite hva de vil ha». Altså, vi teknologer skaper om verden, og med nye tjenester kommer nye behov. Innovasjon har også en annen derivert, og det er samfunnsendringer.

Samtidig tror teknologen på generell basis at det alltid vil være behov for gode helsetjenester, mobilitetstjenester, sikkerhetstjenester og kommunikasjonstjenester.

– Altså de grunnleggende menneskelige behov som betjenes på stadig nye måter. Den neste store bølgen er en voldsom kognifisering (altså kunstig intelligens) innen alle industrier og alle teknologier.

- Knapt tid til tannpuss

Selv klarer ikke Seres seg uten mobil, spesielt ikke etter at den kan brukes som betalingsmiddel og alt hun trenger av tjenester for en arbeidsdag finnes i den. I tillegg trenger hun kaffe. I hverdagen blir det ikke mye tid til trening, tur eller noe sosialt.

– Med fire små barn og for mye jobb blir det knapt tid til tannpuss, så det blir få rutiner og mye hast. Men jeg liker det slik.

– Hvilke medier og nettsteder klarer du deg ikke uten?
– Jeg får tre-fire nyhetsbrev i epost-kassen min, alle godt filtrert og morsomt oppsummert, så jeg får med meg de viktigste globale nyheter innen teknologi, risikokapital, digitale medier og bank.

Strategi, teknologi og innovasjon

Aviser leser hun summarisk, og nyheter ser hun på når hun har tid.

– Men Economist leser jeg perm til perm hver uke. Og jeg hører på bøker om strategi, teknologi og innovasjon når jeg reiser og kjører.

Det du kanskje ikke visste er at akkurat denne teknologen også er en god svømmer og roer. Men en dårlig kokk og sjåfør.

Kvinner og men kan ha forskjellige drivkrefter. Vi må vise jentene at teknologi innebærer enormt samfunnsansvar og har den største endringskraften på individuelle liv og hele samfunn.

– Hva er den beste måten å få jenter til å bli interessert i teknologi?

– Det er å akseptere at kvinner og menn kan ha forskjellige drivkrefter. Vi må vise jentene at teknologi innebærer enormt samfunnsansvar og har den største endringskraften på individuelle liv og hele samfunn, sier Seres og fortsetter:

– Jenter har ofte en annen risikoprofil og motivasjon enn gutter, men det finnes mange måter å satse på teknologi, og vi må finne de riktige måtene å formidle dette på. Vi trenger flere gode rollemodeller, som viser jentene at teknologi essensielt er kunst, kjærlighet og omsorg.

- Inspirasjon og dybdekunnskap

– Hvilke utdannelser og jobber skulle du ønske du visste eksisterte da du var ung?

– Jeg er egentlig ganske fornøyd med det som fantes. I mitt gymnas i gamle Jugoslavia lærte jeg masse STEM (science, technology, maths and engineering) på godt nivå, og i tillegg hadde vi masse litteratur og kunst, og det ga bredde og kreativitet. Vi lærte kanskje ikke nok om kritisk tenkning på skolen, men det fikk jeg med meg hjemmefra, sier hun og legger til:

– I Norge, på Blindern, gikk læringen litt saktere, men jeg fikk jobbet med noen fantastiske veiledere og forelesere som ga masse inspirasjon og dybdekunnskap om informatikk. Vi ser oss litt blinde på dette med «lær kidsa å kode» i dag. De lærer lett å kode hvis vi lærer kidsa å tenke og aller viktigst, lærer dem å lære hele livet.

– For å jobbe med teknologi, hvilken kompetanse mener du er helt nødvendig?

– STEM, altså grunnleggende matte og realfag, blir forutsetningen for å forstå vårt fremtidige selvkjørende samfunn, sier Seres.

– Men vi trenger også mer enn noen gang før instrumentelle evner, altså evnen til kritisk tenning, kompleks problemløsing, tverrfaglig kommunikasjon, kunstnerisk kreativitet, etisk kompass og nysgjerrig ydmykhet for alt det nye, legger hun til.

- Vi trenger støttespillere

– Hva er dine råd til jenter som ønsker å arbeide med teknologi?

– Just do it.

I tillegg mener hun det er nødvendig å finne andre som tenker som deg.

– Da kan dere kan jobbe sammen, lære sammen og leke sammen. Vi trenger alle mentorer og støttespillere, sier Seres.