Draugen. Pressefoto: Alice Bergfall/Shell
Draugen. Pressefoto: Alice Bergfall/Shell

Vil rekruttere flere til oljen

Oljedirektøren er bekymret for omdømme til næringen.

Byline: Christina Gulbrandsen

 

Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet, argumenterer for at unge mennesker ikke må avskrive å utdanne seg som oljeingeniør. Hovedargumentet hennes er at en oljeingeniør også er aktuell for arbeid innen andre yrker.

- Vi vet at mange ledige ingeniører sliter med å få jobb, mens andre finner ny jobb kjapt innen andre fagfelt. Vi trenger ingeniører som kan drive med vedlikehold, og de som kan tenke nye muligheter, smarte løsninger og som kan være med på å få ned kostnadene, sier Nyland og legger til:

- Fremtidens ingeniør er den kreative ingeniøren. De som kan jobbe på flere arenaer og med ulike arbeidsoppgaver.

Bente Nyland. Pressefoto: Oljedirektoratet
Bente Nyland. Pressefoto: Oljedirektoratet

- Full gass eller bråstopp

Hun mener oljeindustrien er en næring med langsiktig perspektiv.

- Mange av oss vil ikke være her når olje- og gassfeltene stenges ned, derfor er jeg opptatt av rekruttering. Oljen har bidratt til at vi har blitt et av verdens rikeste land.

Derfor synes hun omdømme til næringen er bekymringsfullt.

- Hvordan skal vi få unge til å bli interessert i å gå inn i næringen, når mange opplever at dette ikke er fremtiden, sier Nyland, før hun fortsetter:

- Samtidig forstår jeg at et arbeidsmarked som enten er full gass eller bråstopp er vanskelig å satse på.

- Utnytte ressursene

Oljedirektøren vil minne om høy aktivitet.

- Det går ofte under radaren i disse tider, men produksjonen er bedre enn på mange år, og det er nye felt i drift og nye utbyggingsplaner, sier hun og legger til:

- Norsk sokkel har gått gjennom store dramatiske endringer. Fra da vi tenkte at «sky is the limit» og det aldri ville ta slutt, til vi vandret omkring i ørkenen.

- Hvor lenge vil vi drive med olje- og gassproduksjon?

- Så lenge det er etterspørsel.

- Tenker oljedirektoratet på hvordan olje- og gassindustrien skal spille på lag klimautfordringene?

- Nei, vi skal tenke på hvordan vi skal utnytte ressursene på best mulig måte. Har vi først startet, så skal vi hente ut så mye som mulig, sier Nyland, før hun fortsetter:

- Men vi skal bruke teknologi som gjør at vi ikke slipper ut like mye. Vi skal få ned CO2-utslippene.

- Norges inntekter

- Hvorfor ikke bare «stenge kranen» nå?

- Det kan vi sikkert gjøre, men det er fortsatt den største inntektsstrømmen til Norge og det er fortsatt 200.000 som jobber i olje- og gassindustrien, sier Nyland og fortsetter:

- I tillegg er det ikke mulig å skru av for så å skru på igjen om ti år. Så vi må holde det gående der vi har startet.

- Kan du se for deg en annen industri eller næring som kan gi like stor verdiskaping?

- Jeg tror det kommer til å komme mange nye industrier og næringer som må fylle samme rolle. Det betyr en mer balansert portefølje og flere arbeidsplasser, sier Nyland og legger til:

- Vi må nok innse at det vil være utfordrende å finne én industri som drar like mye inntekter til den norske stat. 

Hun tror det også får konsekvens for velferdsgodene.

- Hvor lenge skal vi ha et så stort forbruk fra oljefondet? Politikerne har aldri trengt å kutte i godene som folk flest legger merke til. Å kutte i disse vil bli en vanskelig jobb for politikerne.