Snart inntar nye elver tomme klasserom, men mange av dem har styrt unna petroleumsfag. (Foto: Miki Yoshihito Flickr CC)
Snart inntar nye elver tomme klasserom, men mange av dem har styrt unna petroleumsfag. (Foto: Miki Yoshihito Flickr CC)

Drastisk færre søkere til oljefag

Søketallene viser en halvering i antallet som vil studere teknologi- og ingeniørfag rettet mot petroleumssektoren.

Publisert   Sist oppdatert

Samordna opptak slapp i dag søketallene for 2016. Tallene viser at olja, kanskje ikke overraskende, ikke lenger er like popuilær blant studentene. Ingeniør- og teknologifag som har heter noe med olje eller petroleum over en halvering i søkertallet, det til tross for at det er rundt 4000 flere søkere til høyere utdanning i år.

I 2015 hadde 452 søkere fag som petroleumsfag og -teknologi og olje- og gassteknologi som førstevalg. I år har bare 206 valgt de samme fagene på første plass.

Flere til fornybar

Har studentene snudd ryggen til olja og rettet kursen mot fornybar? Ingeniørfagene som retter seg inn mot fornybarsektoren har fått en liten økning. 226 søkere i år, mot 181 i fjor.

– Vi ser at søkerne følger med på samfunnsutviklingen og synes å ta reflekterte valg, sier direktør i Felles studieadministrativt tjenestesenter, Grete Christina Lingjærde.

Færre søkere til realfag

132 021 personer har per april 2016 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Det vil si en økning på 3,2 %.

I realfag- og teknologistudier er det lyst ut rundt 8 600 studieplasser. Samlet sett er det nedgang i søkningen til disse studiene på 3,5 prosent sammenliknet med fjoråret, melder NRK.

Til bachelorutdanninger i ingeniørfag er det en nedgang på 3,8 prosent, mens det for integrert master i teknologi (sivilingeniør) er en nedgang på vel 8 prosent.