Vel fremme på Filippinene og klare for feltarbeid. Foto: Privat
Vel fremme på Filippinene og klare for feltarbeid. Foto: Privat

- Ingeniører er viktige fordi de former hverdagen vår

I et område som stadig blir utsatt for tyfoner skal to studenter og en mentor sikre strømforsyningen til et senter for gatebarn. 

Tekst: Christina Gulbrandsen, ansvarlig redaktør NITO Refleks

 

- Vi trenger Ingeniører uten grenser (IUG) fordi verden opplever kriser der det trengs ingeniørkompetanse for gjennoppbygging og utvikling, IUG er et bindeledd mellom aktører som opererer i disse krisene og ingeniørene som ønsker å dra ut i felten og bidra, sier Frøydis Østtveit Kvinen.

Sammen med medstudent Ida Langvik Flåten reiste hun til Filippinene 12. mars, med dem var mentor Helene Moen. I to uker skal de på feltarbeid i Tacloban. Her driver den ikke-statlige organisasjonen Streetlight et hjelpesenter for gatebarn. Oppdraget består i å kartlegge energibehovet for byggene, og komme med forslag til energiløsning. Planen er også å installere solceller.

Ingeniører prosjekterer alt fra sykehus, vei, bane til energisentraler, som er helt sentralt for et velfungerende samfunn

- Området vi skal til blir stadig utsatt for tyfoner. Naturkatastrofene fører med seg store ødeleggelser. Et av problemene er ustabil strømforsyning Vi skal finne en løsning på hvordan Streetlight kan få en mer sikker strømforsyning, slik at de kan drive hjelpesenteret uten strømbrudd, sier Flåten og legger til:

- Samtidig skal det være en løsning som er bærekraftig og som ikke er avhengig av ikke-fornybar energi.

Gatebarnsenteret til Streetlight ligger i Tacloban på Filippinene. Foto: Privat
Gatebarnsenteret til Streetlight ligger i Tacloban på Filippinene. Foto: Privat

Vil hjelpe

Moen mener dette oppdraget er et konkret eksempel på hvorfor vi trenger IUG.

- Tacloban har flere ganger blitt rammet av tyfoner, og i 2013 mistet organisasjonen Streetlight alt de hadde bygd opp. IUG kan bidra til at det nye senteret som nå skal settes opp får en stabil energiløsning slik at blant annet studietilbudet for barna kan foregå her.

For de to studentene er feltarbeidet på Filippinene en del av masteroppgaven deres. De studerer Master med mening ved NTNU i Trondheim. Det betyr at masteroppgaven skal ha et utviklings- eller bistandsperspektiv. 

- For å bruke store ord betyr det å hjelpe menneskers liv og hverdag med en teknisk løsning, sier Kvinen og legger til:

- Konseptet har fascinert meg siden jeg først hørte om det på bachelorstudiet. Jeg har lenge hatt en drøm om å være med på et slikt prosjekt.

Master med mening

Master med mening er utviklet av Ingeniører uten grenser, slik at studentene kan skrive en master i samarbeid med en organisasjon som jobber for utvikling i utviklingsland. Høsten 2016 kontaktet studentene Moen og lurte på om hun kunne være ekstern veileder på deres masteroppgave, noe hun hadde veldig lyst til.

Les også: Mathias Espeland er også ingeniør uten grenser. Han skulle sørge for at barnehjemsbarn i Zimbabwe fikk både strøm og vann. 

Da Streetlight leverte en oppgavebeskrivelse til IUG sin studentavdeling på NTNU november i fjor, var både Kvinen og Flåten raske med å søke. Studentene skrev høsten i fjor prosjektoppgaver om tilstandskontroll av lensepumper og offshorevind, men valgte å bytte tematikk for masteroppgaven for å kunne reise på IUG-oppdraget til Filippinene.

 - Jobben vår blir å foreslå en teknisk løsning for et solcellesystem som passer Streetlights behov. Vi må finne ut om solcellene kan plasseres på taket eller andre steder på bygget, slik at plasseringen blir optimal, sier Kvinen.

- Ingeniører former hverdagen

For alle tre er det første gang de deltar på slike oppdrag. Men Flåten har vært med på feltarbeid tidligere. Hun tok et årsstudium i utviklingsstudier og global miljøforvaltning i Ghana og Vietnam før hun startet på NTNU.

- Jeg gleder meg til å møte Streetlight og bli bedre kjent med virksomheten og barna, slik at vi best mulig kan forstå deres behov og tilpasse energiløsningen til dem, sier hun.

Både Kvinen, Flåten og Moen mener ingeniører er viktige.

- Jeg ønsker å være en ingeniør som skaper positive og meningsfulle prosjekter. Ingeniører er viktige fordi de former hverdagen vår i alt vi foretar oss og skaper fremtidens løsninger, sier Kvinen og legger til:

- Strømmen vi benytter oss av i hverdagen er et resultat av at ingeniører har planlagt kraftverk og strømnett, i tillegg til at de styrer og overvåker dette døgnet rundt.

- Ingeniører prosjekterer alt fra sykehus, vei, bane til energisentraler, som er helt sentralt for et velfungerende samfunn, supplerer Moen.

Ingeniører er viktige fordi de former hverdagen vår i alt vi foretar oss og skaper fremtidens løsninger

- Nødvendig i kriserammede områder

Flåten ønsker å være en ingeniør som løser tekniske utfordringer i et samfunnsfaglig perspektiv, fordi ingeniører er viktige i kampen for å bidra til bærekraftig utvikling.

- Dette er grunnen til at jeg studerer elektrisk energiteknikk med hovedfokus på fornybar energi, sier hun.

- Hvorfor mener du IUG er viktig?

- De bidrar med kompetanse ikke så mange andre hjelpeorganisasjoner stiller med, men som er helt nødvendig i kriserammede områder, sier Moen og fortsetter:

- Dette fører gjerne til kunnskapsoverføring og muligheter til å få gjennomført prosjekter som ellers kanskje ikke ville blitt gjennomført. På den måten er de med å skaffe bedre framtidsutsikter for veldig mange barn og voksne rundt omkring i verden.

Skal finne den beste løsningen

Flåten var frivillig for IUG NTNU i både første, andre og tredje klasse. Fjerde året var hun på utveksling og nå i femte året skal hun selv skrive en IUG-oppgave.

- Jeg mener at IUG NTNU er viktig for å bevisstgjøre studenter om at den tekniske kompetansen vi tilegner oss gjennom alle årene på NTNU også kan brukes til å hjelpe hjelpeorganisasjoner.

Feltarbeidet gjøres på Filippinene og oppgaven blir skrevet over et semester.

- Når vi kommet tilbake til NTNU skal vi blant annet gjøre en økonomisk analyse av de ulike løsningene, sier Flåten og legger til:

-  Vi skal komme frem til hva som kan være den beste tekniske og økonomiske løsningen for Streetlight.