Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

- Droner utfordrer sikkerheten. Er Norge forberedt?

Andreas Gulbrandsen, senior sikkerhetsrådgiver i Siphon AS.

Kronikkforfatter Andreas Gulbrandsen arbeider for Siphon AS. Selskap ble etablert i 2007 og er en kommersiell aktør som tilbyr sikkerhetstjenester for å håndtere uønsket droneaktivitet.

Andreas Gulbrandsen. Pressefoto: Eva Rose Furmyr
Andreas Gulbrandsen. Pressefoto: Eva Rose Furmyr

Droner utgjør en helt ny type sikkerhetsutfordring for blant annet flytrafikk, fengsler, kritisk infrastruktur i industrien og for sikkerheten til VIPs. I verste fall kan droner brukes til terrorangrep. Intelligente sikkerhetssystemer finnes, men tas de i bruk?

Dagens rivende utvikling innen droneteknologi gjør at stadig mer avanserte droner blir tilgjengelig for både forbrukere og profesjonelle. Amerikanske luftfartsmyndigheter har estimert at antall droner i USA vil være 7 millioner i 2020, en mangedobling fra antall droner i dag. (1)

Norges bransjeorganisasjonen for droner i Norge, UAS Norway, anslo tidligere i år (2017) at det er solgt 50.000 droner i Norge siden 2009.(2) Ifølge Luftfartstilsynet var det i mai i år 2700 godkjente dronepiloter som bruker droner til kommersiell virksomhet.

- Nyttig verktøy

Markedet for dronetjenester forventes å vokse vesentlig fremover. Estimater for størrelsen på dette markedet varierer mellom 10 milliarder euro i 2035 og 127 milliarder euro i de kommende årene. (4)

De optimistiske anslagene kommer av at droneteknologien kan være nyttige verktøy i en rekke industrier. Droner har allerede i dag funnet viktige bruksområder innen kommersiell fotografering og inspeksjon av kraftledninger.

Droner kan brukes til visuell datakartlegging hos et bredt spekter av næringer, for eksempel vedlikehold av infrastruktur, jordbruk, miljøovervåking og sikkerhet. Omfattende datainnsamling i kombinasjon med big data analyse kan åpne for nye og spennende tjenester. (5)

Også til transport av gods kan droner bli viktige. Selskap som Amazon har begynt å eksperimentere med hvordan droner kan brukes til varelevering. (6) Droner blir allerede brukt til å frakte medisiner til vanskelig tilgjengelig områder i utviklingsland. (7)

- Ulovlig bruk av droner

Den økte tilgjengeligheten av stadig mer avanserte droner gjør at droner dessverre lett kan brukes til kriminell virksomhet og utgjøre en sikkerhetsrisiko på flere samfunnsområder.

Droner utgjør allerede en trussel for flytrafikken. I 2015 registrerte Luftfartstilsynet 27 episoder og nestenulykker med droner i norsk luftrom hvor norske rutefly var innblandet. (8)

I august 2015 skjedde den første kollisjonen med et norsk småfly og en drone i høyde på 2500 fot. Dronen traff understellet og fikk ingen kritiske skader. Hadde dronen truffet frontruten, kunne skadeomfanget blitt kritisk. (9)

I løpet av august i år ble flytrafikken på Arlanda flyplass utenfor Stockholm stengt flere ganger på grunn av droner som hadde beveget seg inn i det kontrollerte luftrommet. (10)

En lignende hendelse skjedde ved Gatwick flyplass ved London i juli i år. Langs den amerikanske og meksikanske grensen har narkotikakarteller brukt droner til å transportere narkotika over grensen. (11)

Fengsler rundt om i verden registrerer at droner blir brukt til å smugle narkotika og andre varer inn i fengsler. (12) Det har vært tilfeller i Norge hvor droner har kræsjlandet innenfor fengelsmurene. (13)

Droner kan også utgjøre en trussel for høyprofilerte VIPs. I 2015 fant Secret Service-agenter en hobbydrone som hadde landet på plenen foran Det hvite hus. Selv om etterforskningen viste at eieren ikke hadde noen fiendtlige intensjoner, viste hendelsen en potensiell sårbarhet for droner på en av de sikreste adressene i verden. Radarene hadde ikke klart å fange opp dronen. (14)

Under militærøvelser i Norge har det blitt rapportert om ukjente droner. Et tosifret antall droner ble observert under militærøvelse i Troms i februar i år. (15)

En særlig bekymring er hvis droner blir brukt av terrorister. Det er godt dokumentert at IS har benyttet seg av droner til både markedsførings- og militære formål i Irak og Syria. (16)

Norske myndigheter har oppdatert regelverket for å regulere bruk av droner. (17) Til tross for endringene som er gjort på regelverkssiden, trengs det teknologi og verktøy som kan varsle om ulovlig bruk av droner.

Det finnes i dag flere sikkerhetssystemer som kan håndtere truslene fra droner på alle samfunnsområdene beskrevet over. Spørsmålet er likevel om samfunnet prioriterer i tilstrekkelig grad håndtering av denne nye sikkerhetsutfordringen. Når droneteknologien utvikler seg så raskt som den gjør i dag, er det viktig at sikkerhetstiltakene henger med.

Kilder:

 1. https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-24/u-s-says-7-million-drones-will-take-to-skies-annually-by-2020
 2. https://www.glomdalen.no/drone/politi/nyheter/politiet-ber-dronepiloter-gjore-seg-kjent-med-lovverket/s/5-19-345564
 3. http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/UAS/Godkjente_RPAS_operat%C3%B8rer
 4. https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2017-06-16-aviation-commission-taking-european-drone-sector-new-heights_en
 5. https://press.pwc.com/News-releases/global-market-for-commercial-applications-of-drone-technology-valued-at-over--127-bn/s/ac04349e-c40d-4767-9f92-a4d219860cd2
 6. https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?node=8037720011
 7. https://www.wired.com/story/zipline-drone-delivery-tanzania/
 8. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/luftfartstilsynet/droner-er-et-voksende-sikkerhetsproblem/a/23756807/
 9. https://www.tu.no/artikler/drone-kolliderte-med-fly-for-forste-gang-i-norge/275670
 10. http://luftfart.media/2017/08/07/arlanda-drone-stengte-flytrafikken/ og http://www.rbnett.no/ntb/utenriks/2017/08/15/Drone-stengte-all-flytrafikk-p%C3%A5-Arlanda-15160390.ece
 11. http://www.washingtontimes.com/news/2017/aug/20/mexican-drug-cartels-using-drones-to-smuggle-heroi/
 12. https://www.droneshield.com/blog-content/2017/1/14/how-prisons-can-combat-drone-threats
 13. http://www.tv2.no/v/941629/
 14. http://edition.cnn.com/2015/05/14/politics/white-house-drone-arrest/index.html
 15. https://www.nrk.no/troms/nok-en-gang-fikk-forsvaret-besok-av-ukjente-droner-1.13371766
 16. http://www.washingtontimes.com/news/2017/jan/17/isis-strikes-iraq-drone-grenades/
 17. http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/Nytt_regelverk_modellfly_og_RPAS