Trond Markussen, president i NITO. Pressefoto: NITO
Trond Markussen, president i NITO. Pressefoto: NITO

- Ingeniørene er dårlig representert på Stortinget og i regjeringen

Trond Markussen, president i NITO.

Hold dere fast: Godt over 90 prosent av NITOs medlemmer sier i partiundersøkelsen til Ingeniørenes stemme at de ville stemt «hvis det hadde vært stortingsvalg i dag». Selv med en romslig feilmargin er tallet oppsiktsvekkende høyt.

Hva forteller det om medlemmene?

Det viser i alle fall at de
slutter opp om
landets viktigste demokratiske
institusjon. Jeg må vel også kunne
si at det viser hvor viktig medlemmene
mener det er å bruke stemmeretten.
Det burde være et
eksempel til etterfølgelse.

Ingeniørene er dårlig representert
på Stortinget og i regjeringen.
Slik har det vært i mange år.
«Ingeniørene er ikke så interessert
i politikk» er et utsagn som
har blitt hengende ved yrkesgruppen.
Ja, mange vegrer seg nok for
å ta politiske verv, spesielt på
nasjonalt nivå.

La din stemme bli hørt: Hvis du ønsker å få din mening publisert hos oss, kan du sende debattinnlegg og kronikker på e-post til: [email protected]

Vi finner flere
ingeniører i politiske
posisjoner
på lokalt nivå,
i kommunestyrene,
og det er flere
medlemmer som
både har tillitsverv
i politikken og i NITO.

Om ingeniørene ikke
er like flinke til
eller interessert
i å søke politiske
posisjoner nasjonalt,
betyr det
altså ikke at
de mangler
samfunnsengasjement.

Den uttrykte
oppslutningen om valget sier vel
sitt om det og at ingeniørene mener
at de som sitter på Stortinget,
kan gjøre en god jobb for dem.

Så enkelt er det likevel ikke,
hvis vi skal tro svarene fra medlemmene
i den samme valgundersøkelsen.
For her måtte de nemlig
svare på følgende spørsmål: «Tror
du politikerne vil klare å tilrettelegge
for nok arbeidsplasser de
neste fire årene?» Og svaret:
Nesten halvparten sa «nei».

Litt over halvparten svarer «nei»
på spørsmålet om de «tror politikerne
har gjennomføringskraft til
å håndtere en økende grad av arbeidsledighet
blant ingeniører».
Her er det rom for tolkninger.

Den uttrykte oppslutningen om
stortingsvalget kan ses på som en
generell tillit til politikerne, for
eksempel i spørsmål om forsvar,
skatt, helse osv.

Men all oppmerksomheten
om arbeidsmarkedssituasjonen
innen oljenæringen
har nok satt sine spor.


Omstillinger,
nedbemanninger,
utflyttinger – mange faktorer
spiller en rolle
når arbeidsmarkedet
fremover
skal beskrives.

Digitalisering,
robotisering,
automatisering
er utviklingstrekk
som skaper usikkerhet i et arbeidsmarked,
og som politikerne i liten
grad styrer.

Jeg skal være den første til
å innrømme at alt som skjer nå
skaper usikkerhet: «Vil min bedrift
rammes av nedbemanning?»
«Hvor lurt er det å begynne på en
ingeniørutdanning nå?» Spørsmålene
er mange, og det finnes
få eller ingen fasitsvar.

Likevel, arbeidstagerorganisasjonene
har nok vel så stor greie på
arbeidsmarkedet som politikerne
på Stortinget. I alle fall innen sektorene
og bransjene de opererer i.

Derfor er det så viktig at organisasjoner
som NITO hjelper politikerne
med å forstå hva som skjer.

Vi har heller ikke flust med fasitsvar,
men vi har en dybdekunnskap
som vi må formidle til politikerne.

Vi opplever at døren til politikerne
for eksempel på Stortinget
står åpen for oss. Vi tar kontakt
med dem når det er noe vi ønsker
å formidle, og de tar stadig oftere
kontakt med oss. De vet at vi har
kunnskap om arbeidsmarkedet,
i alle sektorer, i de fleste bransjer
og over hele landet.

Det finnes
knapt en primær-fagorganisasjon
i Norge som er like representativ.
Det må vi utnytte for alt det er
verdt de siste ukene og dagene før
valget. Dere som er tillitsvalgte
i avdelingene, i de store konsernene,
i bedrifter og offentlige virksomheter:

Benytt anledningen til
å drøfte de viktige spørsmålene
med politikerne. Om det er i mediene,
på gaten, over hagegjerdet
eller i et møte på arbeidsplassen,
bare få dem i tale. De vet at ingeniørene
har kunnskap de kan nyttiggjøre
seg.

Med bakgrunn i tallet innledningsvis
er det kanskje unødvendig
å minne om å bruke stemmeretten,
men jeg gjør det likevel: Bruk
stemmeretten og godt valg.