Vivi-Ann Hilde er en av ekspertene som står klar til å gi deg gode råd under vårt Sofapodden-marathon. Møt opp for gratis råd og tips for bedre lederskap.
Vivi-Ann Hilde er en av ekspertene som står klar til å gi deg gode råd under vårt Sofapodden-marathon. Møt opp for gratis råd og tips for bedre lederskap.

- Mange ledere er tidsoptimister og har urealistiske ambisjoner

I oktober er det klart for Sofapodden-marathon. Da får du råd og tips som gjør deg til en bedre leder.

Publisert

Dette er Sofapodden:

  • Ledertips podcastet live til deg
  • Ingeniørenes stemme presenter Sofapodden, i samarbeid med NITO Lederforum
  • Arrangementet er gratis og åpent for alle
  • Ledelse kan være utfordrende, men innebærer også mange muligheter. Derfor inviterer vi til Sofapodden hvor ulike problemstillinger ledere møter blir tatt opp til samtale
  • Vi lover deg konkrete verktøy, tips og råd, slik at du som leder bedre kan håndtere de situasjonene du møter. I tillegg får du en arena hvor du kan møte andre ledere, og som publikum får du anledning til å stille spørsmål underveis i samtalen
  • Har du ikke anledning til å delta? Sofapodden blir naturlig nok podcastet
  • Her finner du alle Sofapoddene

Vivi-Ann Hilde er en erfaren rådgiver som mener alle leder bør stille sine ansatte dette spørsmålet: «Hva er viktig for deg i jobben?».

- Vis interesse for hver og en gjennom å stille spørsmål, sier Hilde.

Hilde er partner i konsulentselskapet Considium, som blant annet driver med lederutvikling og resultatledelse. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og er NLP-coach.

 

Møter og brannslukking gjennomføres, mens samtaler med medarbeidere må vike.

Vivi-Ann Hilde

 

- I en travel arbeidshverdag, hvordan skal ledere prioritere å være til stede?

- Å være til stede, både psykisk og fysisk, krever at leder bestemmer seg for å være det, ellers kommer lett andre gjøremål i veien. Tilstedeværelse er typisk en aktivitet som er viktig, men ikke haster. Derfor nedprioriteres den ofte, sier Hilde og fortsetter:

- Mange ledere er også tidsoptimister og har urealistiske ambisjoner for hva de skal rekke. Møter og brannslukking gjennomføres, mens gjøremål som ikke haster veldig, må vike. I denne siste kategorien kommer samtaler med medarbeidere, tilstedeværelse og egen tenketid.

Den 9. oktober stiller hun i Sofapodden for å gi ledere sine beste råd og tips. Tema for samtalen er: «Hvordan skal du som leder være til stede, synlig og se dine ansatt?».

 

Sofapodden: Hvordan skal du som leder være til stede, synlig og se dine ansatte?

Arbeidshverdagen er travel, eksperten har gode råd til deg.

9. oktober klokken 16:30

Her finner du mer informasjon

 Hva er best praksis i moderne personalledelse? Og hvordan engasjere og inspirere medarbeidere i en tid med endring og digital innovasjon? I sofaen: Svein Harald Røine og Tom Georg Olsen. Debattleder: Christina Gulbrandsen, ansv. red., Ingeniørenes stemme.

 

 

En leder kan påvirke kulturen mer negativt enn positivt.

Morten Eikeland

- God bedriftskultur bidrar i større grad til økt inntjening, mindre turnover og bedre leveranse enn dårlig bedriftskultur

Det sier Morten Eikeland ved Norges største ledelse- og organisasjonsutviklingsmiljø.

Morten Eikeland, fagdirektør AFF Samspill & ledelse, administrativt forskingsfond ved NHH.
Morten Eikeland, fagdirektør AFF Samspill & ledelse, administrativt forskingsfond ved NHH.

Han stiller i Sofapodden den 8. oktober.

- Hva definerer en god bedriftskultur?

- En god bedriftskultur er generelt preget av autonomi, rettferdig prosesser, medbestemmelse og lov å feile på den ene siden og ansvar, toleranse for forskjellig meninger og kontroll på den andre siden. Balansen er ikke lett å få til i hverdagen, sier Eikeland, som legger til at hva som definerer bedriftskultur kommer an på hvilken kontekst vi snakker om og hva kulturen skal føre til.

- Hva er det viktigste en leder må gjøre for å skape en god bedriftskultur?

- Ledere kan gjøre mye mindre enn det mange tror. I en stor bedrift er det vanskelig for enkeltledere å påvirke kulturen. En leder kan påvirke kulturen mer negativt enn positivt, men en leder som lager nok struktur til at folk føler tydelighet, men samtidig nok frihet til at folk kan ta de valg de mener er riktig lokalt uten å være for redd for reprimander bidrar til god kultur, sier Eikeland og fortsetter:

- Samtidig må en leder uansett sikre at økonomi og handlingsrom er i orden. Å jobbe i en organisasjon med dårlig økonomi og lite handlingsrom er slitsomt i lengden.

Eikeland får selskap i sofaen av Henning Bang den 8. oktober. Bang har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, og er i tillegg siviløkonom fra NHH og psykolog fra Universitetet i Oslo.

 

Sofapodden: Hvordan skal du som leder fremme god bedriftskultur?

Få gode tips og råd fra ekspertene.

8. oktober klokken 08:00

Her finner du mer informasjon

 

 

Hvert år kommer det mellom 50.000 og 160.000 varsler om kritikkverdige forhold. I Sofapodden spør vi: Hvordan skal du som leder sikre gode varslingsrutiner? I sofaen: Svend B. Boye (Oslo Economics) og Anne-Lise Mala Fredriksen (NITO). Debattleder: Christina Gulbrandsen, ansvarlig redaktør, Ingeniørenes stemme.

 

Medarbeidersamtalen er av mange en forhatt pliktøvelse, mens andre igjen hevder at akkurat denne samtalen er et viktig element i lederes oppfølging av sine ansatte.

Den 10. oktober kommer Even Bolstad (HR Norge) i Sofapodden, med det mål å stille medarbeidersamtalen i et godt lys. Han mener at denne samtalen er et viktig styringsverktøy for å oppnå gode resultater.

 

Sofapodden: Hvordan skal du som leder gjennomføre medarbeidersamtalen på en best mulig måte?

Eksperten gir råd for at du skal lykkes.

10. oktober klokken 08:00

Her finner du mer informasjon