Utvalg foreslår flere tiltak for å få flere voksne til å studere

En lånekasse som finansierer utdanning også for godt voksne og et eget program for kompetansebygging i arbeidslivet er blant tiltakene fra Markussen-utvalget.
– Omstillingstakten og teknologiutviklingen tvinger fram dette, sier NHO.

Publisert   Sist oppdatert

Markussen-utvalget ble satt ned av regjeringen i fjor for å finne ut hvor behovet for økt kompetanse gjennom etter- og videreutdanning er størst. Tirsdag ble utvalgets rapport lagt fram.

Der foreslås en rekke tiltak som å styrke tilbudet av utdanning og opplæring definert ut hva som er arbeidslivets behov. I tillegg vil utvalget øke tilgangen til utdanning og opplæring for flere.

Lånekassen også for voksene

Markussen-utvalget

  • Ekspertutvalget er sammensatt av 14 eksperter fra utdanningsinstitusjoner, nærings- og arbeidsliv og forskere.
  • Utvalgsleder er seniorforsker Simen Markussen, Oslo
  • Utvalgets mål er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi.

Et av forslagene er å endre reglene for støtte fra Lånekassen. Utvalget mener at Lånekassen i dag er mer tilpasset ordinære førstegangsstudenter, noe som passer dårlig med ønsket om livslang læring.

Markussen-utvalget foreslår derfor å innføre muligheten for et ekstralån for personer over 30 år samt å utvide lånemuligheten for dem over 45 år. De vil også fjerne regelen om at man må gjennomføre utdanningen over minst et semester, og gi støtte også til dem som studerer mindre enn 50 prosent.

I rapporten foreslås det også at regelen om at man kan få lån over maks åtte år fjernes og erstattes med et maksimumsbeløp som man kan låne.

Utvalget peker også på at reglene per i dag er slik at det kun gis støtte til formell utdanning, og ønsker å åpne for at man kan få støtte til deltakelse hos godkjente tilbydere av ikke-formell opplæring.

Formelle krav

Markussen-utvalget vil også forenkle og øke mulighetene til å ta utdanning både når man får dagpenger eller er sykmeldt. De mener at dagens regler er for restriktive og foreslår at utdanningsmulighetene for arbeidsledige forbedres.

Utvalget mener også at studenter uten formell studiekompetanse skal kunne avlegge eksamen og oppnå studiepoeng innen høyere utdanning.

Omstillingstakten og teknologiutviklingen tvinger fram dette.

Ole Erik Almlid

Eget program for arbeidslivet

Utvalget foreslår å opprette et nytt program, Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging. Hensikten er å få en forsterket satsing på livslang læring hvor arbeidslivets behov er utgangspunktet.

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid reagerer positivt på forslagene.

– Skal vi klare å skape de hundre tusener av nye jobber vi trenger framover, så er vi avhengig av denne type forslag som Markussen-utvalget kommer med. Det er slutt på at utdanning er noe du tar før du begynner i jobben. Framover skal vi utdanne oss på jobben hele veien til vi pensjoneres. Omstillingstakten og teknologiutviklingen tvinger fram dette, sier Almlid i en kommentar til NTB.

– Vi har lenge vært opptatt av at de offentlige tilbudene passer til hva bedriftene faktisk har behov for, kommer raskere på plass og at det utvikles mer modulbaserte utdanninger som er mulig å kombinere med jobb, sier han.