Sterke søkertall til nytt masterstudie i «Data Science».
Sterke søkertall til nytt masterstudie i «Data Science».

Sterke søkertall til nyopprettet «Data Science»-studie

- Svært motiverende for oss i det videre arbeidet med innholdet av studiet, sier leder for studieprogrammet.

Publisert
Professor Geir Olve Storvik leder det nye studieprogrammet.
Professor Geir Olve Storvik leder det nye studieprogrammet.

222 søkere, hvorav 133 førstevalgs-søkere, til ti studieplasser markerer en stor interesse for det nyopprettede master-studiet «Data Science» på Universitetet i Oslo.

Av de allerede etablerte informatikk-studiene på masternivå, er det kun «Programvare» med 358 søkere som har flere søkere enn «Data Science» som førstevalg (181). Like etter følger «Robotikk og intelligente systemer» (275 søkere, hvorav 131 som førstevalg) og «Design, bruk og interaksjon» (216 søkere, hvorav 125 som førstevalg). Universitetets resterende masterstudier i informatikk har under 100 førstevalgs-søkere. 

Professor i statistikk, Geir Olve Storvik, er ansvarlig for det nye programmet. Han sier det var stor spenning i forkant av resultatene, men at de nå er «svært fornøyd» med søkertallene:

- Tallene viser at det er svært stor interesse for Data Science blant dagens studenter. Dette er også svært motiverende for oss i det videre arbeidet med innholdet av studiet.

Tidligere har instituttet tilbudt studenter ulike kurs innenfor dataforskning («data science»):

- Disse kursene har vært svært populære, men ikke blitt integrert i en helhet. Med det nye programmet ønsker vi å utdanne kandidater som forstår denne helheten, samtidig som de også vil gå i dybden på enkelte temaer. 

Personifiserte løsninger

- Utnyttelse av informasjonen i store mengder data vil være nødvendig i en rekke ulike områder som som f.eks. medisin, økonomi, miljø og sosiale medier. Mengden, frekvensen av innsamling, variasjonene i typer data vil alle være utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet. Med dette studietilbudet vil kandidatene være godt skodde til å møte disse utfordringene.

Storvik sier at utnyttelse av informasjonen i store mengder data vil være nødvendig i en rekke ulike områder, og mener «personifiserte løsninger» er stikkordene. Som et eksempel trekker han frem potensialet i helse og medisin:

- Både genomikk-data og medisinske bilder blir i stadig større grad samlet inn. Kombinert med for eksempel legejournaler, viser det variasjonen av type data. Kombinasjonen av informasjon som ligger i disse data kan hjelpe til med å lage personifiserte behandlinger på ulike sykdommer, som kreft.

Storvik mener dataforskning også har stor anvendelse innenfor finans og forsikring, der kunder kan få personifiserte produkter og løsninger. Han peker også på hvordan store datamangder kan brukes til markedsføring av produkter som er skreddersydd til individer.