- Nå tas valgene ut fra stereotypier, sier forsker Silvija Seres.
- Nå tas valgene ut fra stereotypier, sier forsker Silvija Seres.

Silvija Seres mener vi har mislyktes i å vise hvor samfunnsnyttig realfag er. Utdanningsministeren er uenig

- Effekten av realfag har i flere tiår ikke blitt godt nok forklart, sier Seres.

Publisert
Silvjia Seres er matematiker og teknologiinvestor.
Silvjia Seres er matematiker og teknologiinvestor.

Teknologiinvestor Silvija Seres vant i 2017 Oda-prisen for å ha vært en av de fremste kvinnene i IT-bransjen i Norge. Hun mener jenter velger bort realfag som følge av manglende opplysning om mulighetene valget av realfag gir:

- Nå tas valgene ut fra stereotypier. Gutter velger ut fra sin fascinasjon for teknologi og gadgets, mens jenter velger ut fra effekten studiet gir. Vi er ikke flinke nok til å vise hvor samfunnsrelevant det å velge realfag er. Effekten av realfag har i flere tiår ikke blitt godt nok forklart.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sier seg uenig med Seres. Hun mener rekrutteringen er en utfordring i mange land, men at betydningen av å velge realfag har blitt godt nok forklart:

- Her hjemme har rekruttering til realfag stått høyt på agendaen både hos myndigheter og næringsliv de siste tiårene, blant annet med initiativene Jenter og realfag, og Jenter og teknologi. Likevel ser vi at ungdommer velger kjønnstradisjonelt når de skal velge utdanningsretning.

- Nøkkelen til økt realfagsrekruttering

Nybø mener det kan være noe variasjon i hvor godt ungdommer opplever å få forklart mulighetene som realfag gir, men peker konkret på hvordan videre økt rekrutteringer skal skje:

- Jeg tror nøkkelen til økt rekruttering ligger å gi elevene gode rollemodeller, positive holdninger og la dem få delta i realfagsaktiviteter, sier hun og trekker frem Nasjonalt senter for realfagsrekruttering:

- De er ute og møter elevene og formidler gode rollemodeller som presenterer sitt yrke og sin arbeidshverdag. Det er ofte slike møter som påvirker utdanningsvalg. Ikke saklig informasjon og glansa brosjyrer.