NITO Kongressen 2018

Erna Solberg gjestet NITO Kongressen. <i>Foto: Christina Gulbrandsen</i>
Erna Solberg gjestet NITO Kongressen. Foto: Christina Gulbrandsen

Statsministeren: - Ingeniørene er de fremste teknologiforvalterne

Publisert

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 • Mål 1: Utrydde fattigdom
 • Mål 2: Utrydde sult
 • Mål 3: God helse
 • Mål 4: God utdanning
 • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
 • Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
 • Mål 7: Ren energi for alle
 • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulikhet
 • Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
 • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Mål 13: Stoppe klimaendringene
 • Mål 14: Liv under vann
 • Mål 15: Liv på land
 • Mål 16: Fred og rettferdighet
 • Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Kilde: FN

Barnehagebarna fra Kistefossdammen barnehage i Asker kommune får vennlige påminnelser om at de norske flaggene må vaie høyt og ikke subbe i bakken. De er spente der de står, ikledd finklærne, ved siden av den grønne løperen og venter på at statsminister Erna Solberg (H) skal ankomme NITO Kongressen 2018.

- Erna er sjef over Norge, høres en liten barnestemme.

- Ja, hun er sjefen over alle, svarer en annen.

- Jeg kan også bli sjef over alle. Jeg må bare bli sånn voksen først, sier en tredje.

Mer rekker de ikke å diskutere for statsministerens bil ankommer, og hun de har ventet på stiger ut. Barna tar jobben de har fått med største alvor. De skal synge. Ikke en hvilken som helst sang, men «Stakkars lille væla mi» av Maj Britt Andersen. For det skal handle om ingeniørene, teknologene og FNs bærekraftsmål.

«Stakkars lille væla mi

Er du itte bra?

Har du vondt i kroppen?

Offer er du ikke glad?

Je skal passe på deg je

Alt skal bli så bra

Je skal passe på så du får all den omsorg du skal ha», synger barna og sjefen over Norge lytter.

- Det er veldig mange endringer som skal skje

Solberg mener ingeniørenes rolle i morgendagens Norge er «utrolig viktig»:

Norge er et land som er god på mange områder, men vi er nødt til å forandre både måten vi jobber på, måten vi produserer varer på. Det er veldig mange endringer som skal skje, og i den biten så er teknologi ekstremt viktig. Ingeniørene er de fremste teknologiforvalterne, sier statsminister Erna Solberg (H).

- Hva skal ingeniørene bidra med for at vi skal nå FNs bærekraftsmål?

- Vi trenger mer innovasjon. Vi trenger mer nyskaping. Vi trenger andre måter å gjøre ting på. Så det er den tekniske kunnskapen man har for å kunne nå disse målene som er viktig, og da er ingeniørkunnskap viktig. Det å se sammenhenger i hvordan fotavtrykkene er og det å kunne finne nye løsninger, sier Solberg.

Trond Markussen, NITOs president, mener det er en god og viktig anerkjennelse at statsministeren tok turen innom kongressen.

- Hun ser viktigheten av at vi også er med på laget for å nå bærekraftsmålene.

«I morgen bygges nå»

I disse dager avholdes NITO Kongressen på Fornebu, utenfor Oslo. Til stede i salen sitter 91 representanter fra 20 ulike avdelinger i Norges ingeniør- og teknologorganisasjon. Kongressen har tittelen «I morgen bygges nå», og president Trond Markussen forteller hva som er målet for kongressen:

- Vi skal diskutere og bestemme fremtiden til organisasjonen for de neste tre årene. Jeg er spent og forventningsfull.

Konferansier Haddy N'jie spør hvorfor tittelen på kongressen ble slik den ble.

- Vi skal bygge NITO og veien videre. I tillegg er NITO og ingeniørene viktige for det norske samfunnet, sier Markussen.

Foran kongressdeltagerne står det ingen gaver, isteden har NITO valgt å gi en gave til Ingeniører uten grenser (IUG) på 25.000 kroner.

IUG er en medlemsbasert organisasjon, som har som hensikt å fremme utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. NITO er en av flere samarbeidspartnere.

- 25.000 kroner kan forandre mange liv med den jobben vi gjør, sier daglig leder Ola Mannsåker.

- Ingeniørene spiller en kjempeviktig rolle

Erna Solberg, Trond Markussen, Grete Faremo og Haddy N'jie i samtale om hvilken betydning ingeniører og teknologer har for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. <i>Foto: Christina Gulbrandsen</i>
Erna Solberg, Trond Markussen, Grete Faremo og Haddy N'jie i samtale om hvilken betydning ingeniører og teknologer har for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Foto: Christina Gulbrandsen

Solberg og Markussen fikk selskap i samtalen av Grete Faremo. Sistnevnte har siden 2014 vært er undergeneralsekretær i FN og leder FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS). Samtalen ble ledet av Haddy N'jie.

Faremo sammenligner UNOPS med et rådgivende ingeniørfirma. UNOPS har hovedkontor i København, Danmark og skal gjennomføre prosjekter, ikke drive med policy.

- Vi er tett på hverdagen til mennesker i mer enn 80 land. Ingeniørene spiller en kjempeviktig rolle i å nå bærekraftsmålene, og i vår organisasjon har vi mange ingeniører med oss.

Faremo trekker frem at UNOPS nå har avtale om å bygge 100.000 boliger i Kenya og 100.00 boliger i Ghana.

- Dette er store prosjekter som trenger de beste teknologiske løsningene. Vi skal bygge hus som består klimaprøven, det skal være solceller på takene og vi skal bruke maling som gjør byggene motstandsdyktige mot malaria.

Det er fint om en norsk ingeniør kan bygge hus i Ghana, men det viktigste for Ghana er at det er en ghanesisk ingeniør som kan bidra.

Erna Solberg

- Hvordan kan Norge bidra med at FN får tilgang på flere ingeniører?

- Vi bidrar med at vi har ekspertise på ulike felt som vi kan sende ut og vi bidrar også til å finansiere mange av disse operasjonene, svarer Solberg, før hun trekker frem bærekraftsmål nummer 4 «god utdanning».

- I Norge satser vi på teknisk fagutdannelse, mens andre land satser på eliteutdannelse. De afrikanske landene trenger praktiske og innovativtrettede utdanningssystemer. Det er fint om en norsk ingeniør kan bygge hus i Ghana, men det viktigste for Ghana er at det er en ghanesisk ingeniør som kan bidra.

Ifølge statsministeren er det tre av bærekraftsmålene verden sliter med å nå.

- Hovedutfordringen er krig og konflikt. Vi er også for dårlig på klima, og i mange store byer i verden er det fattigdom, slum og utenforskap.

- Enkle grep

Markussen trekker frem det han beskriver som det gode samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstager i norske bedrifter med tillit og gode dialoger. Han vil at arbeidsgiverne skal bruke de kloke ingeniørhodene til å komme opp med teknologiske løsninger som kan brukes både her hjemme og internasjonalt for å nå klimamålene.

Han trekker frem hvordan det av og til er vanskelig å komme i gang med å gjøre noe, og at mange tenker at det ikke er stort de kan bidra med.

- Men det handler om enkle grep. Formålet med en fagforening som NITO er å jobbe med anstendig arbeid, økonomisk vekst, god utdanning og likestilling mellom kjønnene. Til daglig jobber dere med rent vann, ren energi, innovasjon, infrastruktur, bærekraftige byer og redusere fotavtrykket, sier Markussen henvendt til salen og legger til:

- Dette handler om det vi jobber med til daglig, vi må ta det med oss hjem. NITO tar dette inn i politikken vår og tar nå grep. Vi sitter med kunnskapen, det er bare å gå hjem og gjøre det.