<b>Få i fagforeningene:</b> Samtlige var enige i at fagforeningene har en viktig rolle i samfunnet, men hvordan oppslutningen skal økes, må nok diskuteres videre. Fra venstre: Bo Dalhbom (IT-professor), Trond Markussen (NITO-president), Jan Christian Vestre (daglig leder), Heidi Nordby Lunde (H), Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Erik Aasheim (ordstyrer). <br><i>Foto: Christina Gulbrandsen</i>
Få i fagforeningene: Samtlige var enige i at fagforeningene har en viktig rolle i samfunnet, men hvordan oppslutningen skal økes, må nok diskuteres videre. Fra venstre: Bo Dalhbom (IT-professor), Trond Markussen (NITO-president), Jan Christian Vestre (daglig leder), Heidi Nordby Lunde (H), Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Erik Aasheim (ordstyrer).
Foto: Christina Gulbrandsen

- Bør det være gratis å være medlem i fagforeningene?

Stadig færre melder seg inn i fagforeningene. Høyre, Arbeiderpartiet, Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO), IT-professor Bo Dalhbom og daglig leder Jan Christian Vestre diskuterte mulige løsninger.

- Oppslutningen om fagforeningene er under 50 prosent, færre og færre organiserer seg. Den norske modellen vakler littigranne. Hva skyldes denne utviklingen? Er det fagforeningene som ikke er gode nok på omstilling? spurte ordstyrer Erik Aasheim.

I panelet på scenen under NITO Kongressen 2018 satt Jan Christian Vestre (daglig leder, Vestre industrier), Bo Dahlbom (professor i IT ved Gøteborgs universitet), stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H), stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg og Trond Markussen (president i NITO).

Høyrepolitiker Nordby Lunde trakk frem en arbeidslivsundersøkelse, gjennomført av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), som viser at mange velger å ikke bli medlem i fagforeningene fordi de mener fagforeningene ikke ivaretar deres interesser.

- Det er også et tankekors at over 40 prosent svarer at de opplever at fagorganisasjonene er for sterkt knyttet til partier. Det er også et mer spredt arbeidsliv nå, hvor flere føler at de ikke trenger fagforeningsmedlemskap.

- Fagforeningsfradraget må dobles

Tvedt Solberg trakk frem at for å oppnå livslang læring var det nødvendig med et organisert arbeidsliv i bunn.

Myndighetene spiller en viktig rolle og må ta grep for å få opp organisasjonsgraden. Arbeiderpartiet mener fagforeningsfradraget må dobles.

Torstein Tvedt Solberg

- Den norske modellen er gull for å sikre god kompetanse og videreutvikle kompetanse. Det er helt umulig med alt for mye midlertidighet og en løsere tilknytning til arbeidslivet, sa Tvedt Solberg og la til:

- Myndighetene spiller en viktig rolle og må ta grep for å få opp organisasjonsgraden. Arbeiderpartiet mener fagforeningsfradraget må dobles.

Nordby Lunde uttalte at trepartssamarbeidet er viktig, spesielt når samfunnet må gjennom store endringer, men hun tviler på at en dobling av fagforeningsfradraget løser problemet med lav organisasjonsgrad.

- En tredjedel sier at fagforeningene ikke ivaretar deres interesser. Fagforeningene må gjøre seg attraktive og senke terskelen for å bli medlem.

- Kanskje det skal være gratis?

Vestre stilte i panelet i kraft av sin rolle som bedriftseier, men er tidligere Ap-politiker.

- Fagforeningene bidrar til trygghet, effektivitet og omstilling. Norsk næringsliv er produktivt fordi vi evner å snu oss rundt velig raskt. Gjennom trepartssamarbeidet klarer vi også å ta tøffe og upopulære beslutninger raskt og med lavt konfliktnivå. Streik eller enda verre lockout og uro på arbeidsplassen ville først til tap av produksjon og bevegelse fremover, sa Vestre og fortsatte:

En tredjedel sier at fagforeningene ikke ivaretar deres interesser. Fagforeningene må gjøre seg attraktive og senke terskelen for å bli medlem.

Heidi Nordby Lunde

- Fagforeningene er en verdi for samfunnet, så kanskje det ikke skal koste å være medlem. Det tar fellesskapet ansvar for og du kan bli medlem i den foreningen du vil.

- Gratis medlemskap i fagforeningene kunne vært en god idé. Det er ikke kostnaden i seg selv som er viktig, det primære er signalet vi sender ut. Vi ønsker et organisert arbeidsliv, da er gode gratis ordninger eller fradragsordninger et viktig signal, supplerte Markussen.

Professor Dalhbom er opptatt av at fagforeningene må være mer aktive i blant annet sosiale medier, for å øke sin egen synlighet.

- At alle som fødes, automatisk blir med i en fagforening er en spennende idé, sa han.